02-03-2020

Čitaoci šalju: Za roditelje sa kolicima Mainska ulica veliki problem

Mainska ulica jedna je od najprometnijih ulica u našem gradu. Kako se u blizini pomenute ulice nalaze zgrada Policije, Dom zdravlja, a u samoj ulici apoteke, prodavnice i kafići njome svakodnevno funkcioniše veliki broj sugrađana. Funkcionisanje Mianskom ulicom ipak je otežano, naročito pješacima, među kojima su roditelji sa kolicima najugroženija kategorija budući da često nemaju kuda da prođu jer su trotoari u ovoj ulici blokirani automobilima.

Čitaoci šalju: Za roditelje sa kolicima Mainska ulica veliki problem | Radio Televizija Budva

Kako sugrađani pišu najkritičnije je oko hotela "Loza" u čijoj se neposrednoj blizini nalazi više ugostitetljskih objekata od kojih nijedan za svoje goste nije obezbijedio odgovarajući broj parking mjesta.

Problem nastaje kada ovako prometnom ulicom, roditelji sa kolicima ne mogu da koriste trotoar, već rizkuju bezbijednost svoje djece i svoju ličnu bezbijednost i bivaju primorani da do svoga odredišta idu samom ulicom.

Pogledajte fotografije koje smo dobili: