01-07-2020

Crna Gora napredovala u zaštiti dječijih prava

Crna Gora je, u saradnji sa UNICEF-om, napredovala u zaštiti dječijih prava, ocijenjeno je na sastanku novoimenovanog šefa Predstavništva te organizacije Huana Santandera i ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića.


Foto: Pixabay

Santander i Purišić razgovarali su o sveobuhvatnoj reformi sistema socijalne i dječije zaštite, koju Ministarstvo rada i socijalnog staranja sprovodi uz stručnu i finansijsku pomoć UNICEF-a duže od dvije decenije.

Purišić je kazao da bi usluge socijalne i dječije zaštite trebalo da u najvećem stepenu odgovore na potrebe korisnika uz poštovanje ljudskih prava i dostojanstva, budu jednako dostupne svim korisnicima u sredinama u kojima žive i budu pružene u kontinuitetu i potrebnom trajanju.

"On je naveo neke od rezultata postignute uz podršku UNICEF-a, među kojima je analiza prelaska sa institucionalnih oblika zaštite na usluge zasnovane na porodici i lokalnoj zajednici, analiza multisektorske podrške djeci sa smetnjama u razvoju, nastavljen rad na transformaciji Dječijeg doma "Mladost" Bijela", navodi se u saopštenju.

Purišić je istakao da je u toku procjena sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori, koju je naručilo Ministarstvo, uslijed potrebe da se ojača nacionalni sistem socijalne pomoći i usluga socijalne zaštite i zaštite djece.

Navodeći značajne rezultate postignute zajedničkom saradnjom, on je kazao da je ugroženoj djeci i porodicama poboljšan pristup kvalitetnim, preventivnim i inkluzivnim uslugama koje se pružaju u porodici i zajednici.

Kako je rekao, od 2010. do ove godine broj nesrodničkih hraniteljskih porodica povećao se četiri puta.

"Od 2010. godine osnovano je 15 dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju i jedna Mala kućna zajednica za djecu bez roditeljskog staranja. Za 50 odsto smanjen je ukupan broj djece u ustanovama od 2010. do ove godine", kazao je Purišić.

On je naveo da je skoro eliminisan smještaj djece uzrasta do tri godine u rezidencijalnim ustanovama.

Purišić je kazao da je trenutno samo jedno dijete mlađe od tri godine smješteno u Dječijem domu "Mladost" u Bijeloj.

On je poručio da će Ministarstvo nastaviti da podržava napredak ostvaren u pogledu okončanja smještanja djece uzrasta do tri godine u ustanove rezidencijalnog tipa i da u tom procesu očekuju dalju podršku UNICEF-a.

Kako je dodao Purišić, od UNICEF-a očekuju pomoć i u primjeni sveobuhvatne strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja.

"Uspostavljena je nacionalna besplatna SOS telefonska linija za djecu. Rad sa romskim zajednicama usmjeren je na njihovo osnaživanje u domenu prava u oblasti socijalne zaštite, prevencije ranih brakova i zaštite od nasilja", dodao je Purišić.

On je rekao da su ojačani kapaciteti i saradnja sa nevladinim organizacijama u oblasti borbe protiv nasilja nad djecom.

Santander je kazao da prema podacima iz 2018. godine svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku od siromaštva.

On je poručio da će siromaštvo djece biti jedan od ključnih prioriteta UNICEF-a u Crnoj Gori u narednom periodu.

"Kada kažem siromaštvo, ne mislim samo na nedostatak prihoda, već na nedostatak mogućnosti za razvoj i ostvarivanje potencijala svakog djeteta", naveo je Santander.

Kako je dodao, siromaštvo ostavlja doživotne posljedice, tako što negativno utiče na zdravlje, obrazovanje i cjelokupni razvoj djeteta, pa samim tim negativno utiče i na razvoj društva, jer ograničava njegov ljudski kapital.

Izvor: Mina