26-09-2022

Danas u Budvi počinje trodnevna Konferencija o regulatornim izazovima

Međunarodna konferencija na temu trenutnih i budućih regulatornih izazova i usaglašavanja sa evropskim regulatornim okvirom, koju organizuje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održava se od 26. do 28. septembra u hotelu Splendid u Budvi.

Danas u Budvi počinje trodnevna Konferencija o regulatornim izazovima | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost organizuje Međunarodnu konferenciju pod nazivom Trenutni i budući regulatorni izazovi, usaglašavanje sa evropskim regulatornim okvirom u Budvi, od ponedjeljka do srijede.

Konferencija, koja se ove godine održava 19. put po redu, je jedan od vodećih skupova regulatora iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope na kome se raspravlja o različitim aspektima regulacije tržišta elektronskih komunikacija.

Ove godine, u okviru zvaničnog programa, biće održano osam programskih sesija na kojima će biti riječi o veoma aktuelnim i za Crnu Goru i region korisnim temama.

Teme su, kako je saopšteno iz EKIP-a, strukturirane na način da obuhvate pitanja sa aspekta inžinjerskih, ekonomskih i pravnih aspekata regulacije.

Eksperti inžinjeri iz nacionalnih regulatornih tijela, operatora i međunarodnih institucija će voditi diskusiju o iskustvima u vezi implementacije 5G-a, povećanju dostupnosti mreža i kvalitetu usluga, digitalnoj transformaciji i razvoju širokopojasnog pristupa i elektonske komunikacione infrastrukture, sigurnosti i bezbjednosti elektronskih komunikacionih mreža i servisa, uvođenju i izazovima implementacije digitalnog radija, sa posebnim ostvrtom na praksu i usaglašavanje sa evropskom regulativom u ovim oblastima.

“Takođe, učesnici konferencije će se baviti i pitanjima jačanja zaštite korisnika te promociji konkurentnog tržišta, analizama tržišta, uvedenim regulatornim mjerama, kao i rezultatima i benefitima uspostavljanja međunarodnog rominga (RLAH) između država Zapadnog Balkana (WB6), te daljim aktivnostima u vezi uspostavljanja adekvatnog roming sporazuma između zemalja WB6 i članica EU”, navodi se u saopštenju.

Interesovanje za učešće na konferenciji je izuzetno i u odnosu na prethodno 18 održanih, već sada se može reći da je najveće. Očekuje se prisustvo oko 150 učesnika.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici 13 nacionalnih regulatornih agencija, dva ministarstava i jedne državne uprave, tri međunarodne institucije (ITU, WorldDAB, RCC), 11 kompanija, sedam operatora, a od eksperata će biti održano 29 prezentacija. Sve ukupno, na konferenciji će biti prisutni učesnici iz 15 država.

Konferenciju će otvoriti predsjednik Savjeta EKIP-a, Branko Kovijanić, a na otvaranju će učesnike pozdraviti i direktori i predsjednici ili članovi savjeta i upravnih odbora agencija koji će učestvovati na Konferenciji, njih devet.

Kao i prethodnih godina, vodeći crnogorski operatori Crnogorski Telekom, M:tel, One Crna Gora i Telemach, su podržali EKIP u organizaciji konferencije i svi zajedno će biti domaćini na svečanoj večeri upriličenoj za sve učesnike konferencije.