21-03-2023

Visok nivo investicija u sektoru elektronskih komunikacija

Operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su u prošloj godini u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga uložili 68,79 miliona EUR, saopšteno je iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Visok nivo investicija u sektoru elektronskih komunikacija | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/arhiva

„Ostvarene investicije su 33,54 odsto veće u odnosu na 2021, kada je ostvareno 51,51 milion EUR ulaganja“, precizira se u saopštenju.

Ovako visok nivo investicija, kako smatraju u EKIP-u, doprinosi daljem povećanju dostupnosti savremenih elektronskih komunikacionih usluga visokog kvaliteta na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Iz EKIP-a su objasnili da elektronske komunikacije spadaju u infrastrukturne privredne grane, napominjući da su ulaganja u telekomunikacionu i informacionu infrastrukturu jedan su od glavnih pokretača ekonomskog napretka.

„Česte promjene i tehnološke inovacije na tržištu elektronskih komunikacija nameću potrebu stalnog ulaganja u istraživanje i razvoj, razvoj infrastrukture i uvođenje novih tehnologija i usluga“, dodaje se u saopštenju.

Operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su svjesni toga pa su u značajnoj mjeri posvećeni investicijama. Uvećane investicije u elektronske komunikacije imaju visok pozitivan uticaj i na efikasnost u drugim sektorima, što na kraju podstiče ukupan ekonomski rast.

Iz EKIP-a su saopštili da se očekuju nova ulaganja operatora elektronskih komunikacija i nastavak trenda visokog investiranja u sektor elektronskih komunikacija.

„Operatori u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori planiraju da u ovoj godini investiraju oko 65 miliona EUR, oko 44 miliona u narednoj i oko 45 miliona u 2025“, precizirali su iz EKIP-a.

Predstavnici regulatora su naveli da je u prethodnih deset godina prisutan trend značajnih investicija u razvoj elektronskih komunikacionih mreža i usluga.

„U prethodnih deset godina operatori elektronskih komunikacija u Crnoj Gori su investirali preko 650 miliona EUR. Trend visokog nivoa investiranja posebno je prisutan od 2016. godine, koja je bila rekordna u pogledu investicija“, kazali su iz EKIP-a.

Oni su zaključili da višegodišnji trend visokih investicija u sektoru elektronskih komunikacija potvrđuje činjenicu da u Crnoj Gori postoji stabilan i predvidiv pravni i regulatorni okvir, koji je stvorio jednake uslove za sve učesnike na tržištu.