07-03-2019

Dijete s komišionima danima čekalo na pregled neurologa

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković sproveo je postupak protiv Instituta za bolesti djece po pritužbi D.N. čijoj je bebi od 11 mjeseci i pored febrilnih napada (komišiona) bio uskraćen specijalistički pregled i objašnjenje o stanju.

Dijete s komišionima danima čekalo na pregled neurologa | Radio Televizija Budva

Navodi se da je neurolog bio na bolovanju i oridinirao samo jednom sedmično.

U mišljenju zamjenice ombudsmana Snežane Mijušković, u koji je Dan imao uvid, ističe se da je, po navodima majke, djevojčica dobila febrilni napad prošle godine zbog povišene temperature i to je prvi put da se ovaj zdravstveni problem pojavio.

Po mišljenju zaštitnika, ovakav pristup zdravstvene ustanove nije u skladu da Etičkim kodeksom Ministarstva zdravlja koji propisuje da je u vršenju poslova, u odnosu sa korisnicima usluga, zaposleni dužan da postupa profesionalno i konstruktivno, pokazujući zainteresovanost i strpljenje, naročito u odnosu sa neukom strankom.

Prema izjavi majke, ona je trećeg dana napustila bolnicu i dijete povela kod drugog ljekara, koji ordinira u privatnoj ordinaciji, zbog nezadovoljstva odnosom bolničkog osoblja i nedostatkom informacija o zdravstvenom stanju djeteta.

Zaštitnik zapaža da Institut za bolesti djece ima i odjeljenje za neurologiju za epileptologijom, međutim, prema izjašnjenju KCCG, ljekar neurolog ordinira samo petkom.

"Podnositeljka pritužbe, nezadovoljna uslovima i smještajem u bolnici, kod činjenice da nije željela da se odvoji od djeteta ni radi sopstvenog odmora, samoinicijativno je s bebom napustila bolnicu", navodi ombudmsan.