05-07-2023

Djelimična izmjena režima rada sudova zbog rekonstrukcije zgrade

Na zgradi u kojoj su sjedišta Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Podgorici počela je rekonstrukcija krova i fasade, zbog čega će djelimično biti izmijenjen režim rada sudova.


Foto: Sudovi.me (arhiva)

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da će pisarnice tog i Višeg suda u Podgorici raditi u redovnom i planiranom obimu.

Kako su rekli, sjednice Vrhovnog suda i suđenja Višeg suda u Podgorici takođe će se održavati redovno.

„S obzirom na to da će se najveći dio rekonstrukcije krova obavljati na dijelu zgrade koji koristi Apelacioni sud, kancelarije sudija i službenika, kao i pisarnica tog suda privremeno će, do završetka radova, biti izmještene u ulicu Jovana Tomaševića, u bivšu zgradu Vlade“, kaže se u saopštenju.

Strankama se, kako su naveli iz Vrhovnog suda, preporučuje da podneske dostavljaju elektronskim putem na e-mail: apelacionisud@sudstvo.me, a komunikaciju sa pisarnicom obavljaju putem telefona: 067-600-461.

„Takođe, pisarnica Apelacionog suda poštu će primati i na novoj adresi – ulica Jovana Tomaševića, kao i putem Pošte Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se pretresi, rasprave, kao i sjednice vijeća u krivičnim predmetima koje podrazumjevaju prisustvo stranaka, održavati u prostorijama Vrhovnog suda, u maloj sudnici na trećem spratu, o čemu će stranke u konkretnim predmetima biti posebno obavještene.

Iz Vrhovnog suda rekli su da će radovi na rekonstrukciji krova i fasade trajati do šest mjeseci.

Rekonstrukcija je, kako su kazali, dio projekta „Unaprijeđenje efikasnosti sudstva“, kojim su planirane rekonstrukcije i adaptacije i zgrada osnovnih sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i zgradi Osnovnog i Višeg suda u Bijelom Polju.

„Projektom su planirani i radovi koji će osobama sa invaliditetom omogućiti olakšani pristup sudskim zdanjima, ali i unaprijediti energetsku efikasnost zgrada“, navodi se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda rekli su da je investitor Uprava za kapitalne projekte, vrijednost radova je oko 3,5 miliona EUR, a novac je obezbijeđen iz IPA fonda Evropske unije.(Mina)