20-07-2023

Dodatno smanjiti gužve na granicama, a pojačati kontrolu robe

Kako bi se na graničnim prelazima obezbijedio brži promet roba i dodatno izbjeglo nepotrebno zadržavanje prevoznih sredstava i putnika, Uprava prihoda i carina (UPC) je dostavila instrukcije svim carinarnicama.

Dodatno smanjiti gužve na granicama, a pojačati kontrolu robe | Radio Televizija Budva

Foto: UPC)

“Ukazujemo da je UPC, imajući u vidu kapacitete graničnih prelaza i pojačan promet robe i putnika u sezoni, u saradnji sa graničnom policijom, blagovremeno obavila pripreme da bi se smanjila zadržavanja na granici. Poštujući carinske propise, roba se pregleda tako da ne izaziva zastoj na graničnim prelazima, kao i da se pojača kontrola u cilju eliminisanja eventualnih koruptivnih elemenata”, navodi s u saopštenju te ustanove.

Carinjenje robe je, kako kažu, složen postupak koji od carinskih službenika zahtijeva specijalističke vještine, koje se odnose na tarifiranje robe korišćenjem carinske tarife, pravila o porijeklu, carinsku vrijednost, procijenu da li je potrebna laboratorijska analiza, mjerenje i primjena propisanih standarda, uzorkovanje robe i slično.

“Upravo su carinski službenici, raspoređeni na radnim mjestima na terminalima, specijalizovani za te poslove. Dakle, pravilnim sprovođenjem propisa obezbjeđuje se pregled na graničnim prelazima, kao i dodatne provjere robe i dokumentacije na terminalima”, piše u saopštenju.
Cilj je, navode, da se privrednici afirmišu da koriste i savremene institute koje obezbjeđuje UPC.

“To podrazumijeva da mogu dobiti status Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) koji se zasniva na partnerstvu između carine i privrednih subjekata, tj. najvećem stepenu povjerenja koje stiče domaći subjekt uključen u međunarodnu trgovinu, u skladu sa smjernicama Evropske komisije. Ovaj status nudi brojne prednosti privrednim subjektima, uključujući i upotrebu pojednostavljenih carinskih postupaka koji dozvoljavaju da se roba sa graničnih prelaza upućuje direktno u prostorije uvoznika. Privrednici koji nemaju ovaj status mogu, ukoliko posluju u skladu sa propisima, dobiti odobrenje za korišćenje pojednostavljenog carinjenja na graničnom prelazu na osnovu fakture, kada se radi o jednostavnoj robi koja se može lako i brzo pregledati kod granične carinske ispostave”, piše u saopštenju.

Ukoliko se, dodaju oni, u posebnim slučajevima, radi o jednostavnoj robi za koju postoje uslovi kod granične carinske ispostave da se sprovede carinjenje, uvoznici koji nemaju odobrenje za korišćenje pojednostavljenog carinjenja na osnovu fakture, mogu se obratiti Upravi prihoda i carina preko područne jedinice - carinarnice.

“Potrebni su podaci o planiranom prometu na graničnim prelazima i vrsti robe, a UPC će u najkraćem roku odgovoriti na zahtjev, na osnovu dostavljenih podataka, tehničkih mogućnosti za pregled robe kod tih graničnih carinskih ispostava i kadrovskih mogućnosti za sprovođenje ovog postupka”, zaključeno je u saopštenju.