17-03-2023

Đukanović danas raspisuje vanredne izbore

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović raspisaće danas vanredne parlamentarne izbore.

Đukanović danas raspisuje vanredne izbore | Radio Televizija Budva

Foto:

Đukanović je u četvrtak donio Ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine na osnovu člana 92 tačka 3 Ustava Crne Gore.

Ukaz stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Po raspuštanju Skupštine, izbori mogu biti održani najranije za 60, a najkasnije za 100 dana.