03-10-2014

Đukanović otvorio postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović i ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović bili su danas u radnoj posjeti opštini Budva gdje su se sastali sa predsjednikom Opštine Budva Lazarom Radjenovićem i njegovim saradnicima.

Đukanović otvorio postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda | Radio Televizija Budva

Nakon sastanka u kabinetu predsjednika Radjenovića, predsjednik Vlade Crne Gore je svečano pustio u rad Postrojenje za zbrinjavanje otpadnih voda u Bečićima.Na radnom sastanku premijera su sa aktuelnom situacijom i razvojnim planovima Budve, pored predsjednika Radjenovića upoznali i Mihailo Djurović, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije, Ivan Dajković, sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj, Milena Marović Bogdanović, menadžerka Opštine Budva i Danijela Marotić, sekretarka Sekretarijata za urbanizam.Mihailo Djurović je upoznao premijera i ministra Gvozdenovića sa finansijskim stanjem u opštini Budva, Ivan Dajković se osvrnuo na do sada realizovane projekte u oblasti investicija i najavio nove koji će se realizovati većim dijelom tokom 2015, Milena Marović Bogdanović je apostrofirala projekte koji se odnose na poboljšanje životnih uslova gradjana Budve i sociološkog razvoja grada, dok je Danijela Marotić svoju diskusiju fokusirala na planske dokumente, broj izdatih gradjevinskih dozvola i stimulisanje gradnje hotelskih kapaciteta. Predsjednik Radjenović istakao je projekte koji nose veliki turistički potencijal, kao što su Kraljičina plaža u Buljarici, Aman Resorts, Gradska marina, Zavala, Buljarica, Stadion Lugovi, atraktivne lokacije u Miločeru i na Galijama.

Ministar Branimir Gvozdenović je naglasio da je potrebno Budvu razvijati planski, te je stoga Prostorni plan opštine od najvećeg značaja, da treba povesti računa o planiranju zelenih površina, turističkih kapaciteta sa bazenima u zaledju i razvoju kongresnog turizma. Gvozdenović je takodje istakao da je potrebno uložiti više novca, ukoliko je potrebno u pravljenje planske dokumentacije, te angažovati najbolje medjunarodne eksperte. Treba učiniti sve napore da Budva ne živi samo sezonski, da se smanji broj privremenih lokacija, sačuva autentičnost i identitet grada, i pronadju alternativna rješenja za punjenje opštinske kase, ukoliko dodje do ukidanja komunalija - istakao je Gvozdenović. Kao razvojni potencijal je istakao izgradnju moderne marine i razvoj jahting turizma, planski razvoj Buljarice kao najvećeg turističkog potencijala primorja, ali i obrazovanje novih kadrova u stručnim turističkim školama.Premijer Milo Djukanović je rekao da je izuzetno zadovoljan izlaganjima nadležnih sekretara, ali i povodom zbog kojeg je i došao u Budvu, a to je najvažniji infrastrukturni projekat na crnogorskom primorju. Premijer Djukanović je istako dvije najosjetljivije tačke crnogorskog turizma: prva je saobraćajna (ne)dostupnost, a druga je stvaranje uslova za izgradnju hotela sa 4 i 5 zvjezdica. Kada je Budva u pitanju, premijer ističe da je kvalitetno prostorno planiranje uslov svih uslova, i da je potrebno Prostorni plan Budve usaglasiti pažljivo sa Planom posebne namjene za područje Morskog dobra. Budvu treba u narednom periodu saobraćajno kvalitetnije povezati sa aerodromom Tivat, dodatno stimulisati investitore i produžiti turističku sezonu. Pored Grada-teatra koji je vodeći kulturni festival, treba ulagati i u dogadjaje koji će privlačiti medjunarodnu publiku tokom cijele godine.Premijer Djukanović je rekao da će razmotriti sve primjedbe i sugestije gdje bi Vlada mogla da ima uticaja, a na koju su mu skrenuli pažnju predsjednik Radjenović i njegovi saradnici.

Nakon radnog sastanka u Opštini Budva, premijer Crne Gore je u društvu budvanskog predsjednika i generalnog direktora njemačke kompanije WTE Franca Mitermajera, svečano otvorio Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bečićima, projekat vrijedan 60 miliona, u koji je do sada uloženo više od 40 miliona. Glavno postrojenje u Vještici, pušteno je u probni rad početkom ove godine. U kompleksu glavnog postrojenja završeno je ukupno 15 objekata sa instaliranom mašinsko-tehnološkom opremom i instalacijama, koji obezbjedjuju da voda, zahvaljujući najsavremenijem tretmanu, potpuno čista otiče u Jadransko more. Izgradjen je i transportni cjevovod sa pumpnim stanicama.

Do kraja 2015. godine biće završena izgradnja postrojenja u Buljarici sa svom potrebnom kanalizacionom infrastrukturom, čime će se zadovoljiti potrebe stanovnika i gostiju Buljarice i Petrovca. U istom roku očekuje se i da se postojeće postrojenje proširi svojim kapacitetima na Sveti Stefan i Jaz. Time će ovaj značajan i kompleksan projekat biti finalizovan, a već je sada izvjesno da će direktne koristi imati kako stanovništvo, tako i cjelokupna turistička privreda na teritoriji opštine Budva.