18-11-2021

Đurašković: Početak rješavanja problema na koji se decenijama žmurilo

Regionalni vodovod Crnogorsko primorje DOO Budva pozdravlja uspješnu akciju hapšenja više lica u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka iz riječnih korita Morače i Cijevne, koju je sprovelo Ministarstvo unutrašnjih poslova u koordinaciji sa ostalim nadležnim državnim organima, Upravom za inspekcijske poslove, Ministarstvom poljoprivrede i Tužilaštvom.

Đurašković: Početak rješavanja problema na koji se decenijama žmurilo | Radio Televizija Budva

"Vjerujemo da je ovo samo početak rješavanja ovog dugogodišnjeg problema na koji se decenijama žmurilo. Raduje nas činjenica da se brojne konkretne inicijative koje Regionalni vodovod intenzivno preduzima, a posebno posljednjih nekoliko mjeseci, u saradnji sa MUP-om Crne Gore i ostalim nadležnim organima, pojačani nadzor i praćenje počinilaca nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz riječnih korita Morače i Cijevne u oblastima koje su u neposrednoj blizini, ili čak u okviru zona sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre, i brojne krivične prijave koje smo podnijeli MUP-u Crne Gore protiv istih, najzad realizuju na pravi način i počinioci procesuiraju u skladu sa zakonom", izjavio je Josip Đurašković, izvršni direktor Regionalnog vodovoda.

U pokušaju da spriječi dalju devastaciju korita rijeke Morače i Cijevne koja je izazavana dugogodišnjom eksploatacijom šljunka i pijeska, i time zaustavi dalje drastično smanjenje izdašnosti vodoizvorišta Bolje Sestre, sa koga se vodom snabdijeva kompletno Crnogorsko primorje, nova uprava Regionalnog vodovoda je kao svoj prioritet postavila zaštitu vodoizvorišta od čije izdašnosti u značajnoj mjeri zavisi turistička privreda Crne Gore i odlučnu borbu protiv počinilaca ovih nelegalnih radnji, kao i blisku
saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i ostalim nadležnim organima.

Studije koje u sklopu dugogodišnje saradnje za Regionalni vodovod izrađuje i finansira Evropska banka za obnovu i razvoj, kao i međunarodni eksperti koji su angažovani ovim povodom, potvrdili su da ove aktivnosti u velikoj mjeri utiču na izdašnost izvorišta i dugoročno ugrožavaju vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, o čemu je Regionalni vodovod u više navrata obavještavao nadležne organe, kao i najširu javnost.

"U narednom periodu, tj. do aprila 2022. godine, očekujemo završetak opsežne studije vezano za moguća alternativna rješenja po pitanju obezbjeđivanja dodatnih količina vode za Primorje, kako bi izbjegli potencijalne izazove u snabdijevanju vodom, ukoliko količine sa vodoizvorišta Bolje Sestre ne bude dovoljne za bezbjedno i kontinuirano vodosnabdijevanje svih opština
Crnogorskog primorja. Takođe, razmatramo i mogućnosti izgradnje postrojenja za prečišćavanje vode na samom vodoizvorištu, u slučaju da dobijemo potvrdu stručnjaka da se određene dodatne količine vode mogu povlačiti i iz neposrednog okruženja vodoizvorišta. Sa naše strane ćemo i dalje ulagati sve napore da što prije nađemo zadovoljavajuća rješenja i spriječimo svaki
rizik po turističku privredu i nesagledive posledice koje bi prekid u vodosnabdijevanju izazvao. Utoliko prije pozdravljamo konkretne aktivnosti MUP-a i ostalih organa koje daju svoj doprinos i pomažu spriječavanje dalje devastacije i očuvanje vodnih resursa Crne Gore", dodao je direktor Đurašković.