07-04-2016

Dvosoban stan na sjeveru kao garsonjera u Budvi

Tržište nekretnina u Crnoj Gori razlikuje se od grada do grada. Najveća potražnja za iznajmljivanjem stanova je centralnom i južnom dijelu države, dok je na sjeveru i pored niskih cijena zakupa veoma slaba.

Dvosoban stan na sjeveru kao garsonjera u Budvi | Radio Televizija Budva

Nekadašnja navala za iznajmljivanjem stanova u Crnoj Gori danas je znatno manja, a sve više stambenih jedinica je prazno. Glavnu ulogu prilikom iznajmljivanja stana igraju lokacija i cijena mjesečnog zakupa koja se veoma razlikuje na sjeveru u odnosu na centralni i južni dio države.

Primjera radi, u Pljevljima namješten dvosoban stan se može iznajmiti i za 200 eura, dok bi se za isti iznos u Budvi mogla zakupiti samo garsonjera.

Najmanja ponuda za iznajmljivanje stanova je ubjedljivo na sjeveru države. Prosječno, manji stanovi se mogu iznajmiti i za 100 eura, dok je cijena velikih namještenih stanova do 200 eura.

Najveća zainteresovanost za izdavanje stanova je na Žabljaku i u Kolašinu i to u vrijeme zimske sezone zbog velikog broja turista, a u nekim gradovima na sjeveru države čak i nema izdavanja.

Najveća potražnja za stanovima je u glavnom gradu. Najskuplja lokacija za zakup stana u Podgorici je u Siti kvartu i dijelu grada preko Morače. Najviše se traže jednosobni stanovi koji se prosječno kreću od 220 do 300 eura i garsonjere za čiji zakup je potrebno izdvojiti oko 200 eura mjesečno. Nenamješteni stanovi i stanovi u kućama, kreću se od 150 do 300 eura zavisno od kvadrature.

U Nikšiću i na Cetinju cijene stanova su dosta niže nego u Podgorici. Namješten jednosoban stan u ovim gradovima može se iznajmiti za 200 eura.

Ubjedljivo najviše cijene zakupa stambenih jedinica su na primorju. Za zakup stana u Baru potrebno je izdvojiti od 200 do 400 eura na mjesečnom nivou. U Budvi cijena zakupa je najviša i kreće se od 200 eura za garsonjeru, pa sve do 6.000 eura za luksuzno namještene stanove.

U ostalim primorskim gradovima cijene variraju zavisno od godišnjeg doba. Najviše su tokom ljeta kada se stanovi najčešće izdaju na nekoliko dana, a znatno niže zimi.

Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kazao je Dnevnim novinama da cijena, generalno, pored niza drugih elemenata izražava vrijednost proizvoda u očima kupaca, odnosno njegovu tržišnu vrijednost.

"Kada je potreba za nekretninama u pitanju očigledno je sasvim da je ona znatno izraženija u južnim nego u sjevernim predjelima, što u suštini znači da tržište kupci, ne ulazeći u razloge, znatno više vrednuju područja locirana u tim dijelovima zemlje od onih na sjeveru.

To je i osnovni razlog razlike u cijenama nekretnina na sjeveru i jugu", rekao je Kostić.

Iz ovoga slijedi, tvrdi Kostić, da na tržišnu cijenu nekretnine dominantno utiče lokacija, kako mikro, tako i makro, pa se, ne bez razloga, i kaže da postoje tri ključna faktora vrednovanja nekretnina "lokacija, lokacija, lokacija".

"Naravno, kao što smo rekli, na tržišno formiranje cijena nekretnina pa time i njihovog izdavanja, odnosno iznajmljivanja utiču i mnogi drugi faktori (ekonomske, socijalne, kulturne i druge prirode) koji se zbirno mogu posmatrati kao faktori koj i konstituišu tražnju, koja je, kao što smo rekli, znatno manje izražena na sjeveru nego na jugu. Veća tražnja viša cijena i obrnuto dovode do tih anomalija koje to u suštini nijesu, već tržišna pravilnost "Nešto vrijedi onoliko koliko je neko spreman da plati" kao što je i rekao rimski pisac Publie Sirius. Zakoni tržišta su univerzalni", zaključio je Kostić.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u našoj državi tokom 2015. godine, prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, iznosila je 1.090 eura i veća je za 0,1 odsto u odnosu na 2014 godinu.

Broj prodatih stanova u novogradnji u Crnoj Gori u 2015. godini iznosio je 833. Najveći broj prodatih stanova ostvaren je u Glavnom gradu i iznosio je 698, dok je u ostalim opštinama prodato 135 stanova. Ukupna cijena stana obuhvata cijenu građenja, cijenu uređenja građevinskog zemljišta i ostale troškove.

Na Kosovu i BiH ubjedljivo najjeftiniji kvadrat stana

U odnosu na zemlje regiona cijena kvadrata stana u Crnoj Gori prilično je visoka. U Hrvatskoj, gdje je prosječna plata oko 750 eura, kvadrat stana iznosi od 1.400 do 1.600 eura dok je slična cijena i u Sloveniji, gdje je prosječna plata hiljadu eura, a prosječna cijena kvadrata stana 1.500. Cijena kvadrata stana u Beogradu varira od 800 eura do 1.300 eura, dok je u Skoplju kvadrat oko hiljadu eura.

Najjeftiniji kvadrat stana u regionu je na Kosovu, gdje kvadrat varira od oko 600 do hiljadu eura, a u BiH od 700 eura do dvije hiljade eura.