13-06-2018

Elektronski potpis ima 400 građana i 20.000 firmi

Primjena elektronskih identifikacija i povećanje izdavanja digitalnih sertifikata trebalo bi da doprinese većim benefitima koji će se osjetiti u trgovini, ocijenjeno je na sjednici odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija i trgovine u Privrednoj komori.

Elektronski potpis ima 400 građana i 20.000 firmi | Radio Televizija Budva

Generalna direktorica Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost u Ministarstvu javne uprave Milica Janković kazala je da su elektronska trgovina i plaćanje jedan od najvažnijih poslova tog resora. Ministarstvo je u maju prošle godine donijelo novi Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

“Taj zakon donosi novine u uvođenju novih instrumenata elektronske identifikacije i potpisa, uključujući kvalifikovani elektronski potpis, elektronsku dostavu i vremenski pečat”, kazala je Janković, prenosi portal bankar.me.

Ona je navela da digitalne sertifikate sada izdaje Pošta, ali da zakon daje mogućnosti da to budu banke i drugi subjekti koji nađu interes. Elektronska identifikacija i elektronski potpis građana preduslovi su da se ide ka elektronskoj trgovini i plaćanju rekla je Janković i dodala da se od građana ne može tražiti da elektronski plaćaju ukoliko nijesu prethodno identifikovani.

Pošta je izdala 400 digitalnih sertifikata za građane i 20.000 za privredu koja ima servise koji nemaju alternativu osim da se rade elektronski.

“Kada se poveća elektronska identifikacija i izdavanje elektronskih digitalnih sertifikata, osjetiće se benefiti u trgovini”, ocijenila je Janković i podsjetila da je ministarstvo nedavno pokrenulo inicijativu da se građanima omogući jedinstvena identifikacija.

“To je nešto po čemu bismo bili lider u regionu, jer se planira izgradnja identifikacione kartice, koja bi objedinjavala elektronske sertifikate za različite usluge građana prema državi i privatnom sektoru”, navela je Janković i podsjetila da je prije desetak dana u EU stupila na snagu regulativa vezana za sigurnost podataka, koju će Crna Gora morati da poštuje za dvije godine.