06-12-2023

Fokus Vlade na razvoju autoputnih pravaca i valorizaciji potencijala Luke Bar

Vlada će se fokusirati na olakšavanje međudržavnih prelaza, razvoj autoputnih pravaca, valorizaciju potencijala Luke Bar i razvoj intermodalnosti, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

Fokus Vlade na razvoju autoputnih pravaca i valorizaciji potencijala Luke Bar | Radio Televizija Budva

Foto: printscreen

On je naveo da će fokus biti i na nastavku rekonstrukcije glavne željezničke pruge, za koju uskoro očekuju pozitivan odgovor Evropske komisije o odobravanju pojedinačno najvećeg iznosa granta koji je Crna Gora do sada dobila.

“To bi bila potvrda ne samo kvaliteta rada, već i podrška evropskim principima i standardima na kojima Crna Gora bazira svoje buduće pravce razvoja”, rekao je Radulović na završnoj prezentaciji u okviru projekta Tehnička pomoć za podršku kapacitetima transportnog sektora i usklađivanje pravnih tekovina EU u Crnoj Gori, finansiranog IPA sredstvima.

Završnu prezentaciju su organizovali Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i ekspertski tim za tehničku pomoć konsultantske kuće GOPA-PACE.

Cilj događaja je predstavljanje rezultata četvorogodišnjeg projekta tehničke pomoći transportnom sektoru u Crnoj Gori, a kao osnovni ciljevi definisani su osiguranje usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU i povećanje kapaciteta za njegovu implementaciju.

"Naročito je zadovoljstvo što imam priliku da podijelim rezultate ostvarene u proteklom periodu, kada je riječ o harmonizaciji propisa i jačanju kapaciteta crnogorske administracije u oblasti saobraćaja. Izuzetan doprinos u postizanju odličnih rezultata dala je renomirana konsultantska kuća GOPA-PACE, čiji je aranžman bio finansiran IPA sredstvima”, kazao je Radulović.

Prema njegovim riječima, harmonizacija propisa i jačanje kapaciteta crnogorske administracije nijesu jedine oblasti u kojima koriste značajnu podršku Evropske komisije, na koju računaju i u narednom periodu.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, saopštila je da je Ministarstvo saobraćaja i transporta jedan od ključnih partnera EU u kontekstu implementacije Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan.

“U ovogodišnjem Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, uprkos nekim identifikovanim prazninama i propuštenim prilikama, potvrđuje se dobar napredak u Pregovaračkom poglavlju 14, o transportnoj politici i ograničen napredak u Poglavlju 21 - Transevropske mreže”, rekla je Popa.

Ona je navela da Izvještaj nudi smjernice za dalji rad Ministarstva, a posebnu pažnju treba obratiti na usvajanje i implementaciju zakona i strategija nastalih u okviru projekta Tehničke pomoći.

“EU će nastaviti da podržava Crnu Goru sa najboljim mogućim rešenjima, bilo podrškom strukturnim reformama ili finansiranjem velikih projekata, usmjerenih na jačanje željezničkih i drumskih veza između Bara i susjednih zemalja”, navela je Popa.