28-04-2020

FOTO/VIDEO: U toku radovi na šetalištu ispod Pošte

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je prije skoro dvije nedjelje uvelo u posao izabranog izvođača radova za parterno uređenje 8.000 kvadarta državnog zemljišta ispod Glavne gradske pošte, sa kojeg su krajem prošle godine uklonjene otvorene diskoteke i privremeni objekti.Kako su iz JPMD naveli u saopštenju za javnost, riječ je o investiciji vrijednoj 300,000 eura.
Prema saopštenju JPMD, radovi sadrže tri faze, a u toku su radovi prve ili pripremne faze terena koja obuhvata mašinske iskope i ravnanje površinskog sloja već postavljenog humusnog materijala, potom nabavku i nasipanje tamponskog sloja šljunka i postavljanje betonskih ivičnjaka. Rok za završetak je 50 kalendarskih dana, a vrijednost ovih radova iznosi 94.847,99 eura.


Planirana je sadnja preko 400 različitih mediteranskih sorti drveća od čega, 35 stabala primorskog bora (Pinus pinea) visine tri i po (3,5) metra, oleandri, magnolije, i druge vrste.


Takođe je planirano i igralište za djecu kao i za kućne ljubimce (Pet friendly).


Kako su naveli u saopštenju, na lokalitetu će biti postavljene elastične podloge sportskih terena i sadržaji igrališta za djecu – vrteške, ljuljaške i klackalice, kao i multifunkcionalni kompleks za djecu koji sadrži sprave za penjanje, spuštanje, provlačenje i balansiranje, dok će se na jugoistočnom dijelu lokaliteta postaviti se mreža za poligon za kućne ljubimce visine do 1,80 metara, uz montažne hranilice - pet stations.


Rok za završetak ovih radova je 60 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao, a iznos 198.367,84 eura sa uračunatim PDV-om.Kako su naveli, u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom trenutno je u toku postupak zaključenja Ugovora za izvođenje radova na II fazi uređenja lokaliteta ispod Glavne gradske pošte.

U ovoj fazi radova predviđeno je hortikulturno uređenje, uz kompletno opremanje terena električnim instalacijama i osjvjetljenjem. Nakon dužeg niza godina ova provršina će biti urbanistički i prostorno privedena namjeni, gdje će korisnici nove zelene površine moći da uživaju i provode slobodno vrijeme.

Data površina je projektovana kao park i nastavak već postojećeg šetališta.


Prikaz kako bi dio šetališta trebalo da izgleda nakon uređenja i završetka radova/JPMD