02-03-2016

FZO: Liječenje u inostranstvu ako ne može u Crnoj Gori

Povodom sve učestalijih obraćanja naših osiguranika medijima za pomoć, u cilju ostvarivanja liječenja van zdravstvenog sistema Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje želi da crnogorskoj javnosti i svojim osiguranicima saopšti da se osigurana lica upućuju na liječenja van naše države, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, ako se liječenje uspješno ne može sprovesti u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore.

FZO: Liječenje u inostranstvu ako ne može u Crnoj Gori | Radio Televizija Budva

"Ono na šta Fond želi da ukaže, je da u slučajevima gdje su ispunjene pretpostavke za upućivanje na liječenje u inostranstvo, ukupne troškove liječenja, kao i troškove putovanja osiguranika i njegovog pratioca snosi Fond za zdravsteno osiguranje. Ovo smo više puta naglašavali u sredstvima javnog informisanja, jer se s vremena na vrijeme, osiguranici samoinicijativno obraćaju ukupnoj crnogorskoj javnosti, putem medija, a da prethodno nisu ni pokrenuli postupke za ostvarivanje svojih prava u javnim zdravstvenim ustanovama, odnosno Fondu.

Ukazujemo, da sve učestaliji primjeri za pribavljanje novčanih sredstava za liječenje u inostranstvu naših osiguranika, a da pri tom nijesu prošli zakonsku propisanu proceduru, niti su se obratili Fondu, ne trebaju biti primjeri ostalim osiguranicima, da se obraćaju javnosti putem medija za prikupljanje novčanih sredstava s obzirom da ostvarivanje njihovog prava kod Fonda, ne može biti dovedeno u pitanje, ukoliko se ispoštuju propisane procedure.

Isto tako dužni smo saopštiti i informaciju da u slučaju Andrijane Knežević iz Plava, za koju je pokrenuta humanitarna akcija, da je za liječenje u inostranstvo prošla propisanu proceduru i odobren joj je kompletan trošak za liječenje u Turskoj, tj.u Klinici Adžibadem.

To podrazumijeva boravak u bolnici 10-15 dana prije djelimične transplatacije jetre i 10-15 dana nakon transplatacije, kao i za majku kao donora, uključujući i kompletne avionske putne troškove za obje osobe.

Takođe, Klinika Adžibadem snosiće troškove puta i smještaja u trajanju od 3-4 dana za dva nadležna ljekara iz Crne Gore koji su učestvovali u liječenju osiguranice Knežević, kako bi se ona osjećala sigurnije i da bi njeni ljekari učestvovali u cijelom postupku liječenja. i upoznali se sa prof.dr Remzijem Emiroglu, njegovim načinom rada i u dogovoru sa ljekarima iz turske klinike vodili osiguranicu Knežević po povratku u Crnu Goru.

Svakako da uvažavamo humanost naših ljudi kada je u pitanju pomoć za liječenje prikupljanjem novčanih sredstava ili na neki drugi način, ali naglašavamo da ovakav način nije pravi put, ako se ostvarivanje ovih prava realizuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja naše države", navodi se u saopštenju Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.