06-01-2023

Građani nezadovoljni efikasnošću rada sudova

Građani Crne Gore nezadovoljni su efikasnošću rada sudova, a kao ključne probleme u sudstvu vide političke pritiske na sudije, korupciju i nepotizam, pokazalo je istraživanje o povjerenju građana u pravosudni sistem koji je sprovela Građanska alijansa.

Građani nezadovoljni efikasnošću rada sudova | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Istraživanje, koje je realizovano od 15. oktobra do 15. novembra prošle godine, na uzorku od 645 punoljetnih ispitanika, pokazalo je da je generalni stav građana prema sudstvu negativan.

Prema rezultatima istraživanja, 74,2 odsto građana ima veoma ili uglavnom negativan stav, dok procenat građana koji imaju uglavnom pozitivan ili veoma pozitivan stav iznosi 26,4 odsto.

“Ovo je alarmantna situacija koja je zbog brojnih afera u pravosuđu pokazatelj kako građani reaguju na sve to”, navodi se u Izvještaju GA u kome je predstavljeno istraživanje.

Ističe se da je stav građana opredjeljujuće negativan kada je u pitanju efikasnost rada sudstva.

Istraživanje je pokazalo da 35,8 odsto građana smatra da je rad sudstva uglavnom efikasan, 13,8 odsto da je veoma efikasan, dok je 48,7 ispitanika rad sudstva ocijenilo neefikasnim.

“Ovo su podaci koji sad već u kontinuitetu pokazuju da su građani nezadovoljni sa efikasnošću rada sudova”, rekli su iz GA.

Kako se navodi u Izvještaju, stav o sudstvu građani u velikoj mjeri, 45,4 odsto, baziraju na osnovu iskustava onih kojima vjeruju, a 43,9 odsto njih na osnovu onoga što su čuli na televiziji i radiju ili onome što su pročitali u novinama.

“Da sudije uvijek ili uglavnom sude po zakonu smatra 44,9 odsto građana, dok je njih 35,7 odsto mišljenja da sudije ne sude po zakonu ili ne donose zakonite odluke”, kaže se u Izvještaju.

Dodaje se da i dalje značajan broj građana, odnosno njih 64,8 odsto, smatra da na rad sudija, ukoliko ne rade po zakonu, dominantno utiče politika.

Kako se ističe, 38,9 odsto ispitanih građana čulo je za Etički kodeks sudija i tužilaca, a 40,2 da nije. Tu informaciju su građani dobili putem medija (36 odsto), putem zvaničnih veb /web/ portala pravosudnih institucija (11,8 odsto) ili putem brošure (4,8 odsto).

Istraživanje je pokazalo da i dalje većina građana, njih 48,5 odsto, nije upoznata sa radom Komisije za etički kodeks sudija i tužilaca, dok 21,9 odsto ispitanika ne zna ni da ona postoji.

“Kumulativno, u odnosu na procenat građana koji su izjavili da su oni ili članovi njihove bliže porodice imali iskustva sa sudom, većina nije bila zadovoljna efikasnošću rada suda u konkretnom slučaju, 52 odsto”, piše u Izvještaji.

Prema mišljenju ispitanika, tri ključna problema u sudstvu su politički pritisci na sudije, korišćenje veza i poznanstava kao načina pritiska na sudije i korupcija, i nepotizam odnosno “ljudski faktor”.

“Kumulativno posmatrano, procenat onih koji smatraju da politička nepodobnost ima uticaja na rad sudstva je i dalje izražen (57,5 odsto). Isto važi i za korupciju (50,9 odsto)”, ističe se u izvještaju.

Istraživanje je pokazalo da 12,4 građana u Crnoj Gori smatra da je tužilaštvo veoma efikasno, što je pad u odnosu na prošlu godinu kada je ovaj procenat bio 15,2 odsto.

“Broj onih koji smatraju da tužilaštvo nije ili uglavnom nije efikasno je 50,4 odsto, što je negativan rast u odnosu na prethodno istraživanje kada ih je bilo 45,2 odsto”, navodi se u izvještaju.

GA je na osnovu sprovedenog istraživanja izdvojila preporuke koje bi trebalo da doprinesu kreiranju većeg povjerenja u pravosudne institucije.

S obzirom na to da građani i dalje nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa Etičkim kodeksom za sudije i državne tužioce kao ni sa postojanjem Komisije za etički kodeks i način na koji mogu podnijeti prigovor, iz GA su kazali da je neophodna dalja promocija ovog instituta posebno što ako se ima u vidu da najmanji broj pritužbi Komisiji dolazi od građana.

Oni smatraju da čelni ljudi u pravosuđu treba da iniciraju i unaprijede komunikaciju sa institucijama sistema radi unapređenja funkcionalnog dijela suđenja.

“Prije svega misleći na poštansku i dostavnu službu, centre za socijalni rad, Upravu za nekretnine, Upravu policije koji, po mišljenju sudija, moraju da unaprijede svoju ažurnost i efikasnost postupanja u odnosu na rad pravosudnih institucija i na taj način doprinesu bržem i efikasnijem rješavanju sudskih predmeta”, naveli su iz GA.

Oni su poručili da je neophodno dodatno osnažiti sudsku granu vlasti kao posebnu granu vlasti koja je uz tužilaštvo stub svake države i nihova politizacija ugrožava vladavinu prava u Crnoj Gori.