07-09-2020

Sudovi ažurni uprkos vanrednim uslovima

Vanredno stanje izazvano korona virusom uslovilo je redukovani rad pravosuđa, ali statistika pokazuje da sve to nije značajno umanjilo rezultate koje su postigle sudije i ostali zaposlenici Višeg suda u Podgorici.

Sudovi ažurni uprkos vanrednim uslovima | Radio Televizija BudvaSudije ovog suda su u vrijeme proglašenja pandemije korona virusom, od sredine marta do kraja avgusta ove godine završile 4.764 predmeta ili 13,5 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine kada je završeno 5.499 predmeta, kazala je za Pobjedu savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Aida Muzurović.

Rezultati

Broj završenih predmeta u ovom izazovnom periodu i činjenica da su gotovo sve sudije bile na poslu, prema riječima Muzurović, predstavlja garanciju da se i u ovakvim uslovima maksimalno može obezbijediti ažurnost rada ovog suda.

Sudije Višeg suda su bez obzira na rizik tokom vanrednog stanja uredno bile na svojim radnim mjestima, starajući se da se preduzmu sve radnje koje ne trpe odlaganje.

"Pred Višim sudom u Podgorici, u navedenom periodu, održavala su se suđenja za sve predmete za koje postupanje je nadležan ovaj sud. U ovom periodu gotovo sve sudije su na poslu i rade u kancelarijama. One sudije koje nijesu u kancelarijama rad obavljaju od kuće, a dolaze u sud kada je to neophodno zbog vijećanja i slično", kazala je Muzurović.

Sa druge strane, suđenja u specijalnim predmetima gdje se po pravilu pojavljuje više okrivljenih, odmah nakon proglašenja pandemije su odgađana.

Organizacija

Od 25. maja rad u sudovima se normalizovao, ali u skladu sa preporukama i mjerama koje je propisalo Ministarstvo zdravlja i Nacionalno koordinaciono tijelo.

"U organizacionom smislu, složenije je održati suđenje sa većim brojem okrivljenih, a zbog obavezne socijalne distance", pojašnjava Muzurović.

Ona navodi da se u zgradi Višeg suda nalaze dvije sudnice, ali da su za suđenja imali na raspolaganju i sudnice Apelacionog i Vrhovnog suda.

Međutim, prostore koje na raspolaganju ima Viši sud u nekim slučajevima ne zadovoljavaju potrebe suđenja gdje se pojavljuje na desetine optuženih. Iz tog razloga, u situacijama u kojima se ne može obezbijediti dva metra fizičke distance, kako kažu iz Višeg suda, suđenja će se održavati i u drugim prostorijama koje obezbjeđuju te uslove.

"O konkretnim lokacijama za suđenje u situacijama kada bude potrebno prisustvo većeg broja okrivljenih lica, odlučiće se za svaku situaciju pojedinačno, a nakon sagledavanja tačnog broja lica čije prisustvo će biti neophodno na glavnom pretresu, pa u skladu sa tim brojem odrediće se lokacija", pojasnila je Muzurović.

Suđenje je proces u kome osim sudija i optuženih učestvuju tužioci, advokati, vještaci, svjedoci.

Muzurović nije sporila pisanje medija da su neka od suđenja u Višem sudu odgađana upravo zbog izostanka advokata koji se ne osećaju dobro pa iz odgovornosti prema svojim klijentima i kolegama iz pravosuđa nijesu željeli da ih izlažu riziku, stavljajući opšti interes ispred advokatske profesije.

Međutim, ona nije mogla da precizira koliko je suđenja u vrijeme pandemije korona virusom odgođeno na zahtjev advokata.

"Bilo je takvih situacija, međutim, sud ne vodi posebnu evidenciju o broju održanih ročišta, broju odloženih ročišta niti o razlozima odlaganja suđenja", pojasnila je Muzurović.

Zaštita

Muzurović je naglasila da je sve urađeno da se adekvatno zaštite svi učesnici u procesima koji se održavaju u podgoričkom Višem sudu.

"Ovaj sud poštuje sve mjere koje je propisao NKT i istovremeno sprovodi i radnje na sprečavanju širenja korona virusa. Sud je zaposlenima i strankama u postupku obezbijedio maske i dezinfekciona sredstva, a osim usmenih i pismenih upozoravanja, na vidnim mjestima su oznake o obavezi poštovanja fizičke distance", pojasnila je Muzurović.

Ona je navela i da je u skladu sa preporukama za suzbijanje i sprečavanje prenošenja kovida-19, obustavljen prijem stranaka u pisarnici Višeg suda u Podgorici, pa se pismena primaju putem pošte i mejla.