06-08-2020

HG Budvanska rivijera: Nadamo se da će gospodin Božović biti uspješniji u politici nego na poslovima koji su zahtijevali pravničko znanje u turističkoj privredi

"Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ je najveće turističko preduzeće u Crnoj Gori, pa time i Budvi. Svjesni značajnog uticaja na ekonomski, kulturni i socijalni život Budve, svojim dosadašnjim aktivnostima pokazali smo visok stepen društvene odgovornosti prema aktivnoj politici zapošljavanja mladih ljudi iz Budve. Politička pripadnost nije nikada bila osnova za zapošljavanje, napredovanje ili zauzimanje rukovodećih mjesta u kompaniji", poručuli su u svom saopštenju iz HG Budvanska rivijera.

HG Budvanska rivijera: Nadamo se da će gospodin Božović biti uspješniji u politici nego  na poslovima koji su zahtijevali pravničko znanje u turističkoj privredi | Radio Televizija Budva

Oni su istakli da smatraju da to znaju i njihovi kritičari, kojima očigledno takav pristup i najviše smeta, jer nemaju prostora za ubiranje jeftinih političkih poena u susret predstojećim izborima u Budvi i Crnoj Gori.

"Naša kompanija ne bi u kontinuitetu ostvarivala pozitivan finansijski rezultat i uspješno realizovala izgradnju novih i osavremenjivanje postojećih kapaciteta da se vodi logikom
zapošljavanja po partijskoj liniji. O ovom menadžmentu kompanije govore postignuti rezultati u proteklih nekoliko godina, od kada je na čelu, a ne bilo čije paušalne i političke ocjene. Gospodin Božović je dobio priliku da, kroz proces stručnog osposobljavanja, stekne iskustvo u velikoj i uspješnoj turističkoj kompaniji. Nakon stručnog osposobljavanja, pružena je dodatna šansa da kroz poslovni angažman pokaže svoje profesionalne kvalitete. Nažalost, nakon više od 18 mjeseci radnog angažmana na više različitih poslova
u svojoj struci, stepen pokazanog znanja i angažovanja nije bio na nivou koji je potreban za zasnivanje radnog odnosa u kompaniji", katzalis su, dodajući da je to jedini razlog za raskid ugovora.

"Nadamo se da će gospodin Božović biti uspješniji u politici nego što se pokazao na poslovima koji su zahtijevali pravničko znanje u turističkoj privredi", zaključili su u saopštenju.