19-04-2023

Hitno obezbijediti stazu do plaže Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender za hitnu sanaciju kosine duž pješačke staze od Hotela Avala do plaže Mogren.

Hitno obezbijediti stazu do plaže Mogren | Radio Televizija Budva


Foto: Morsko dobro

Namjera Javnog preduzeća je da se kosina nad pješačkom stazom sanira i spriječi odronjavanje i time ostvari potpuna bezbjednost duž cijele pješačke staze.