14-05-2014

Hotelska grupa Budvanska rivijera dobitnik nagrade Brand leader award

Na 4. Biznis konferenciji Održivi razvoj i konkurentnost turističkog proizvoda Jugoistočne Evrope- SEET 2014 održanoj 14.maja u Sava Centru u Beogradu, Hotelskoj grupi Budvanska rivijera je dodijeljeno priznanje Brand leader award za kontinuiran razvoj visoko konkurentne turističke ponude u regionu Jugoistočne Evrope.

Hotelska grupa Budvanska rivijera dobitnik nagrade Brand leader award | Radio Televizija Budva

Održana konferencija koja je okupila mnogobrojne kompanije, relevantne stručne I državne institucije, kao i turoperatore iz Evropske unije, Rusije, Kine, SAD, Indije, Turske, regiona iz oblasti turizma, imala je za cilj da identifikuje turistički lanac vrijednosti Jugoistočne Evrope, poveže sve relevantne predstavnike industrije turizma i podstakne kreiranje savremenih tržišnih strategija za plasman turističkog proizvoda kako na regionalnom tako i na globalnom tržištu.

Stručni kolegijum Konferencije je na osnovu niza standardizovanih kriterijuma na polju inovativnosti i pozicioniranja autentičnog proizvoda u ovogodišnjoj konkurenciji regiona prepoznao turistički potencijal hotelske grupe ‘’Budvanska rivijera’’ njeno efektivno i efikasno upravljanje turistističkim proizvodom, komparativnu prednost i snagu na polju inovacija kao i upravljenje na bazi iskustva posjetilaca. Ovi kriterijumi koji su opredijelili hotelsku grupu za ovogodišnjeg dobitnika nagrade Brand leader award ocijenjene su da nisu samo važne nego su danas neophodne za konkurentan i održivi rast turizma.

Za hotelsku grupu ‘’ Budvanska rivijera’’ ovo je još jedna potvrda da su ulaganja u napredak kvaliteta ponude kao i kontinirano praćenje potreba gostiju prepoznata kako od strane eksperata turizma, tako i od strane velikog broja turista koji godinama ukazuju povjerenje turističkom proizvodu Hotelske grupe

Uvažavajući potrebe turističke tražnje i sa ciljem da nov kvalitet bude upakovan u okvire tradicionalnih ugostiteljskih vrijednosti koje odlikuju uslugu u Budvanskoj rivijeri, prije nekoliko godina započet je program adaptacije objekata.

U turističkom naselju Slovenska plaža, koja je svojevrsni simbol turističke ponude Budve i koja ove godine navršava 30 godina od otvaranja u nepromijenjenoj mediteranskoj arhitekturi 10 vila ušuškanih u ozelenjene atrijume koji podsjećaju na primorske đardine adaptirane su sve smještajne jedinice koje po novoj kategorizaciji od 2012. godine spadaju u red hotela sa 3+ i 4*. Adaptirani su svi zajednički prostori koje koriste gosti hotela: recepcija, restorani, bazeni, dječji park. U cilju ostvarenja veće energetske efikasnosti pristupilo se rekonstrukciji energane za zagrijavanje vode, zamijenjen je toplovod u dužini 1km i kolektori. Kontinurano se radi na povećanju i podizanju kvaliteta vanpasnionske ponude kako i za goste hotela tako i za sve posjetioce turističkog naselja.

U znaku obilježavanja 40 godina od otvaranja, poseban akcenat u adaptaciji stavljen je na hotel Castellastva koji će početkom juna, kao jedini club hotel touroperatora TUI Rusia u regionu, imati svoje novo izdanje. Uz 171 adaptiranu sobu, 14 novih luksuzno opremljenih apartmana, tri lifta, adaptiranu recepciju i restoran, te novi vanjski bazen hotel će ispunjavati standarde opremljenosti i sadržaja hotela sa 4*.

Nove linije kvaliteta za ovu sezonu ima i hotel Palas, u kojem je osim adaptiranih smještajnih jedinica, novog wellnes & spa centra, za ovu godinu je izvršena potpuna adaptacija fasade hotela i je osposobljena nova kongresna sala. U funkciju je stavljen i novi sistem klimatizacije hotela.

Decenije iskustva, tradicija i tržišna prepoznatljivost konstantan su motiv Hotelskoj grupi ‘’Budvanska rivijera’’ za inovaciju i promociju svih segmenata hotelsko- ugostiteljske ponude.