28-01-2021

IJZ: Ne možemo potvrditi da je nova varijanta koronavirusa detektovana u Crnoj Gori

Rezultati analiza uzoraka briseva uzetih od pacijenata 22. januara koji su poslati laboratoriji bolnice Charite u Berlinu još uvijek nijesu stigli u Institut za javno zdravlje, te u ovom trenutku ne mogu potvrditi da je nova varijanta koronavirusa detektovana u Crnoj Gori.


Foto: portal RTV Budva

Kao što je ranije u više navrata saopšteno, Odjeljenje za molekularnu dijagnostiku Instituta za javno zdravlje Crne Gore je kod određenog broja uzoraka uzetih od pacijenata inficiranih sa SARS-CoV-2 utvrdila postojanje sumnje na infekciju sojem virusa koji može imati izmijenjen (mutiran) S gen što se poklapa sa varijantama SARS-CoV-2 virusa koje među stručnom i laičkom javnošću izazivaju najveću zabrinutost posljednjih sedmica.

"U saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, uzorci briseva uzeti od ovih pacijenata su 22. januara poslati referentnoj laboratoriji bolnice Charite u Berlinu, kako bi se daljom analizom, koja podrazumijeva ispitivanje geteskog materijala virusa, ustanovilo da li među njima postoje slučajevi infekcije mutiranim sojevima SARS-CoV-2 virusa.

S obzirom na to da rezultati navedenih analiza još uvijek nijesu stigli u Institut za javno zdravlje, u ovom trenutku ne možemo potvrditi da je nova varijanta koronavirusa detektovana u Crnoj Gori", saopšteno je iz Instituta.

Oni su naglasili da će Institut za javno zdravlje nastaviti da intenzivno i pravovremeno informiše javnost u vezi sa cjelokupnom epidemiološkom situacijom u zemlji.


(FOS Media)