15-05-2023

Interaktivno predavanje „Šapat stare masline–Pričajmo o očuvanju naše tradicije” održano danas u Petrovcu

Interaktivno predavanje na temu nematerijalnog kulturnog nasljeđa „Šapat stare masline – Pričajmo o očuvanju naše tradicije”, održalo se danas sa početkom u 10 sati u Spomen domu "Crvena komuna” u Petrovcu. Organizator ovog događaja je JU Muzeji i galerije Budve, a predavanje je održala etnološkinja Ljubica Miličić.


Foto: FB/Miroslav Grubić

Organizatori su naglasili da je u Nacionalni registar Crne Gore do sada upisano 19 elemenata i nijedan ne pripada kulturnom nasljeđu Paštrovića i Budve.

"Cilj predavanja je bio primjena bottom-up modela. Svrha susreta je upoznavanje lokalne zajednice sa konceptom nematerijalnog kulturnog nasljeđa, UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti nematerijalnog kullturnog nasljeđa i procedurom podnošenja inicijative za zaštitu i upisivanje elemenata NKN-a u Nacionalni registar Crne Gore kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija).

Nakon evidentiranja, selekcije i pravne zaštite elementi nematerijalnog nasljeđa Paštrovića postali bi vidljivi u nacionalnom popisu što bi doprinijelo njihovoj kulturnoj, ekonomskoj i turističkoj valorizaciji. Na taj način lokalna zajednica svojom aktivnom ulogom u sistemu zaštite ima priliku da sama gradi sliku i reprezentuje identiteske odlike.

Određenje NKN-a, onako kako je to predstavljeno u ključnom UNESCO-vom dokumentu, usko je povezano sa kulturnim identitetom iz razloga što akcentuje upravo ono što zajednicama (i praktikantima) pruža osjećaj kontinuiteta.

U okviru predavanja ukazano je na potencijalnu sardanju sa kustosima Muzeja grada Budve i kustosima Spomen doma „Crvena komuna“ sa ciljem što vjerodostojnije interpretacije identitetskih i kulturnih elemenata Paštrovića u okviru lokalnih institucija kulture", navodi se u saopštenju Miroslava Grubića.