26-12-2022

IRF će privredi plasirati 150 miliona EUR

Investiciono-razvojni fond (IRF) planira da naredne godine privredi plasira najmanje 150 miliona EUR kroz kratkoročne, dugoročne i srednjoročne kredite, grantove i subvencije, a uslovi po kojima će plasirati novac biće definisani kroz pojedinačne kreditne linije za svaku godinu.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Iz IRF-a su u godišnjem finansijskom i planu rada za narednu godinu najavili opreznost kada je riječ o kreiranju kamatnih stopa za korisnike njihovih kredita zbog situacije na međunarodnom tržištu odakle fond dominantno nabavlja novac, pišu Vijesti.

Dosadašnje kamate iz programa kreditiranja malog biznisa iznosile su oko 3,5 odsto.

Korisnici kredita IRF-a moći će da dobiju do pet miliona EUR sa rokom otplate do 15 godina, grejs periodom od pet godina i proporcionalnim sistemom obračuna kamatnih stopa prilagođenim potrebama privrede i održivosti fonda. Izuzetno maksimalni iznos kredita/faktoringa biće do deset miliona EUR uz uvažavanje limita izloženosti fonda.

”Uvažavajući činjenicu da IRF finansira crnogorsku privredu dominantno novcem obezbijeđenim iz pozajmica od međunarodnih finansijskih institucija, u situaciji kada je evidentna složena situacija na međunarodnom finansijskom tržištu, koja se ogleda u kontinuiranom rastu kamatnih stopa, nameće se potreba za dodatnom opreznošću u dijelu kreiranja kamatnih stopa krajnjim korisnicima po osnovu tih sredstava“, navodi se u Godišnjem finansijskm i planu rada IRF za narednu godinu.

Fokus će, osim toga, biti i na dodatnoj saradnji sa relevantnim ministarstvima u dijelu kreditanja namjenskih programa podrške, koji uključuju subvencije po osnovu kamatne stope.

„Kamatna stopa je i instrument promovisanja prioritetnih djelatnosti i nivoa investicione aktivnosti. U skladu sa tim simulacije, odnosno, umanjenje kamatnih stopa će se odboravati u skladu sa prioritetima i mogućnostima”, piše u dokumentu IRF-a.

Iz Fonda su najavili posebne uslove kreditiranja za korisnike kredita koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i onima koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou države, a najavljene su stimulativne kamatne stope za privrednike koji planiraju da zaposle nove radnike.

Ukupni prihodi IRF-a su planirani na nivou od 12,38 miliona EUR, na bazi prihoda od kamata i naknada, za postojeći portfolio od 400 miliona EUR i na osnovu planirane realizacije plasmana privredi.

Kada su u pitanju rashodi oni su projektovani na 12,23 miliona EUR, od čega su 3,4 miliona EUR troškovi rezervacije po direktnim kreditima. Na bruto zarade i ostale naknade zaposlenih će otići 2,9 miliona EUR, a na otpremnine dodatnih 250 hiljada. Najveći dio rashoda, od 3,84 miliona, IRF je planirao kod troškova kamata.


(MINA Business)