19-09-2023

Ivanović: Imidž Budve narušen prevelikim brojem izdatih parking propusnica za zonu Starog grada

Na sastanku održanom između Mjesne zajednice "Stari Grad“ Budva, direktora DOO „Parking Servis“ Budva, i v.d. načelnika Komunalne policije Budva, a na inicijativu predsjednika Savjeta MZ "Stari Grad" Nikole Ivanovića, konstatovano je da je zbog prevelikog broja izdatih parking propusnica u zoni Starog grada od strane DOO „Parking servis“ Budva na javnim površinama koje nijesu predviđene kao parking mjesta, prisutan veliki broj vozila koja narušavaju imidž Budve i njenog kulturnog i urbanog jezgra.

Ivanović: Imidž Budve narušen prevelikim brojem izdatih parking propusnica za zonu Starog grada | Radio Televizija Budva

Saopštenje koje potpisuje predsjednik Savjeta MZ "Stari Grad" Nikola Ivanović prenosimo integralno:

Slijedom održanog sastanka između MZ „Stari Grad“ Budva, direktora DOO „Parking Servis“ Budva, i v.d.-a načelnika Komunalne policije Budva, a na inicijativu potpisnika ovog obavještenja, da se odloži akcija uklanjanja motornih vozila sa šetališne staze na potezu od stare autobuske stanice do lučke kapetanija na Pizani, donijet je sljedeći zaključak:

Konstatuje se da je, zbog prevelikog broja izdatih parking propusnica u zoni Starog Grada od strane DOO „Parking servis“ Budva na javnim površinama koja nisu predviđena kao parking mjesta, prisutan veliki broj vozila koja narušavaju imidž Budve i njenog kulturnog i urbanog jezgra.

Uz saglasnost v.d. načelnika Komunalne policije postignut je dogovor da se akcija uklanjanja motornih vozila odgodi do momenta dok DOO „Parking servis“ Budva ne reducira broj izdatih propusnica i ne izvrši regulaciju ulaza vozila bez propusnica.

MZ „Stari Grad“ Budva apsolutno podržava akciju uklanjanja morotnih vozila iz šetališne zone, ali prethodno apeluje na urgentno rješenje problema parkinga građana Starog grada.