21-10-2014

Javna rasprava o nacrtu lokalnog plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite

Javna rasprava o nacrtu lokalnog plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite | Radio Televizija Budva

Radna grupa za izradu Lokalnog plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite Opštine Budva, utvrđuje program javne rasprave o nacrtu lokalnog plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite (socijalne inkluzije) 2014-2018. godine i upućuje Javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Budva, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog plana za unapređenje socijalne i dječije zaštite (socijalne inkluzije) u opštini Budva za period 2014-2018. godine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, tačnije do 31. oktobra.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stava 1 ovog javnog poziva mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije podnijeti:
- na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Budvi, u zgradi Akademije znanja u amfiteatru na II spratu, u utorak 21. oktobra sa početkom u 12 časova
- na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Petrovcu, u zgradi Spomen doma Crvena komuna, u četvrtak, 23. oktobra u 11 sati
- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg sunca br. 3
- putem e-mail adrese: drustvene.djelatnosti@opstinabudva.me
- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Budva u terminu od 10 do 12 h svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave ili putem telefona na broj 078 119 689.