07-12-2015

Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata

Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine utvrđuje program Javne rasprave o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Budva za period od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine, i upućuje Javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Budva, državnim organima i službama, prevnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da se uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana.

Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Budva za period od 01.01.2016. do 31.12.2018. godine, trajaće 15 dana i biće organizovana u periodu od 7. do 22. decembra 2015. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku Javne rasprave, subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije podnijeti

- na Javnim raspravama koje će biti organizovane u sledećim terminima:

- U petak, 11. decembra 2015. godine sa početkom u 12 h, u zgradi Akademije znanja u Budvi, za mjesne zajednice Stari grad, Budva I, Budva II, Babin do, Bijeli do, Bečići, Prijevor, Svinjište, Jaz, Gornji Pobori, Donji Pobori, Markovići i za sve zainteresovane korisnike prostora sa područja od Jaza do Bečića;

- Dana 15. decembra 2015. godine sa početkom u 9 h, u zgradi Spomen doma Crvena komuna u Petrovcu, za mjesne zajednice Sveti Stefan, Reževići, Petrovac i Buljarica i sve zainteresovane korisnike prostora sa područja od Svetog Stefana do Buljarice;

- Dana 18. decembra 2015. godine sa početkom u 12 h, u zgradi Akademije znanja u Budvi, za predstavnike turističke privrede (hotelijeri, restorateri, turističke agencije), nevladinih organizacija, organa lokalne uprave i javnih preduzeća i službi.

- u pisanoj formi putem pošte na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Trg sunca br. 3 Budva;

- putem e-mail adrese: urbanizam.bd@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službencima Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Budva (adresa: Trg sunca br. 3 Budva) svakog radnog dana u terminu od 10 do 12 h, za vrijeme trajanja javne rasprave ili putem telefona br 033/451-287.

Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine razmotriće prstigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika u postupku Javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi koji će biti objavljen na internet adresi Opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br. 2, a nakon toga pripremiti i Predlog Plana koji će biti dostavljen odbornicima Skupštine Opštine Budva na razmatranje i usvajanje.