26-01-2023

Javni poziv povodom građenja i uklanjanja pomoćnih objekata na području opštine Budva

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva upućuje Javni poziv građanima, pravnim licima i preduzetnicima, mjesnim zajednicima, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Budva, organima uprave, javnim službama i preduzećima, nevladinim organizacijama i svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata


Foto: Arhiva

Priprema Nacrta Odluke, kako su pojasnili, inicira se u cilju usklađivanja postojećeg akta sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

"U skladu sa Odlukom o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, koje se odnose na oblike i mehanizme učešća u postupku prethodnog konsultovanja, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, stavove i interese mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu: Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Trg sunca br. 3, Budva; putem e-mail: urbanizam.bd@ budva.me ili u neposrednoj komunikaciji sa rukovodiocem Sektora za održivi razvoj za vrijeme trajanja perioda prethodnog konsultovanja od 24. januara do 7. februara 2023. godine, svakog radnog dana u terminu od 12 do 14 časova", navodi se u Javnom pozivu.