21-07-2022

Javni poziv povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavilo je Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata trajaće 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.


Foto: arhiva

Iz ministarstva su pozvali organe, organizacije, udruženja i pojedince da se uključe u početnu fazu pripreme Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

"Molimo, s tim u vezi, zainteresovanu javnost da inicijative, predloge, sugestije i komentare, dostave u elektronskom obliku na e-mail adrese: [email protected] i [email protected], a u pisanom obliku pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ili poštom na adresu IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa naznakom “Javne konsultacije – izrada Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata", navedeno je u saopštenju.

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je Skupština Crne Gore donijela 2017. godine, nakon čega su uslijedile dvije izmjene 2018. godine i jedna izmjena 2020. godine, je krovni dokument u oblasti planiranja prostora i izgradnje objekata. Kako politiku planiranja prostora i izgradnje objekata treba značajno reformisati, pristupiće se izradi novog Zakona u ovoj oblasti, u kom se cilju i obavljaju konsultacije zainteresovane javnosti.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sve pristigle inicijative, predloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, isti objaviti na svojoj internet stranici https://www.gov.me/en/mepg i portalu e-uprave https://www.euprava.me/ i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka navedenog roka od 30 dana.

"Lica zadužena za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti su: Jelena Vulanović i Jovana Popović, e-mail: [email protected] i [email protected]", navodi se u saopštenju.