31-01-2018

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Povodom Nacrta odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, organizuje se javna rasprava.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte | Radio Televizija Budva

Program održavanja javne rasprave predviđa javno učestvovanje zainteresovcanih stranki u prostorijama opštine Budva i u zgradi Crvene Komune u Petrovcu.

Rasprava u Petrovcu će se održati u SD "Crvena Komuna", u petak, 2. februara 2018. godine, od 12 časova. Učesnici su mjesne zajednice, nevladine organizacije, građani i ostale zainteresovae stranke sa teritorije opštine Budva od Svetog Stefana do Buljarice.

Javna rasprava u zgradi "Akademija znanja" održaće se u ponedeljak, 5. februara, od 12 časova. Učesnici su mjesne zajednice, nevladine organizacije, građani i ostale zainteresovane stranke sa teritorije opštine Budva.

Zainteresovane stranke su: građani, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač opština Budva, predstavnici političkih partija i ostale zainteresovane stranke.

Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt zaiteresovane stranke mogu slati pisanim putem na adresu: Opština Budva, Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (kancelarija br. 6) Trg sunca br.3, Budva, i preko Građanskog biroa opštine Budva - na istoj adresi; i/ili elektornskim putem na adresu legalizacija.objekata@budva.me, u periodu od 26.01. do 10.02.2018. godine.