11-02-2020

Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Služba za naplatu naknade za komunalno opremnaje građevinskog zemljišta uputila je javni poziv svim zainteresovanim subjektima sa teritorije Opštine Budva da uzmu učešče u Javnoj raspravi o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koja počinje danas, i trajaće 15 dana.

Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta | Radio Televizija Budva

Foto: Nadtochiy Vladimir

1. Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta trajaće 15 dana od dana objavljivanja dokumenata na zvaničnoj internet stranici Opštine Budva, i to od 11. februara zaključno sa 25. februarom tekuće godine.

2. Nacrt Odluke će biti: -objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Budva : www.budva.me ; -dostavljen odbornicima SO Budva ; -dostupan zainteresovanima na građanskom birou.

3. Zaključak Predsjednika Opštine sa programom Javne rasprave, biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Budva i u drugim sredstvima informisanja.

4. Centralna Javna rasprava biće održana u velikoj sali Opštine Budva dana 17.02.2020. godine. sa početkom u 10h i 25.02.2020 u 13h. Ovaj program prati precizan raspored održavanja i ostalih tribina u sklopu Javne rasprave.

5. Organ nadležan za sprovođenje Javne rasprave je Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

6. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljati u pisanoj formi na adresu Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Trg sunca 3. ili u elekronskoj formi na e-mail: nino.kaludjerovic@budva.me, najkasnije do 26.02.2020. godine.

7. Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije zainteresovanih lica i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti objavljena na zvaničnoj prezentaciji Opštine u roku od deset dana od zaključenja Javne rasprave.

Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se može pogledati na zvaničnoj internet stranici Opštine Budva, a biće dostupan i na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine Budva.

Program održavanja javne rasprave: