17-02-2023

Objavljen Nacrt Odluke o komunalnom redu na području Budve, javna rasprava do 3. marta

Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva objavio je Nacrt Odluke o komunalnom redu koji je danas stavljen na petnaestodnevnu javnu raspravu.


Foto: portal RTV Budva/arhiva

Zaključkom predsjednika Opštine Budva Nacrt ove odluke stavljen je na javnu raspravu u trajanju u trajanju od 17. februara do 3. marta.

"Obavezuje se Sekratarijat za komunalno stambene poslove da sačini Program održavanja javne rasprave i na odgovarajući način organizuje javnu raspravu. Nakon sprovođenja javne rasprave Sekratarijat za komunalno stambene poslove dužan je da sačini Izvještaj sa javne rasprave i Predlog Odluke u komunalnom redu", navodi se u Zaključku.

Kako su u Programu javne rasprave saopštili iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove, uvid u Nacrt Odluke biće omogućen svim zainteresovanim stranama, u periodu trajanja javne rasprave, u prostorijama Sekretarijata u terminu od 9 do 11 sati.
Program javne rasprave, Foto: Printscreen/Opština Budva

Oni su saopštili da će se javno učestvovanje zainteresovanih stranki omogućiti na javnoj raspravi koja će se održati 23. februara u skupštinskoj sali u zgradi Opštine Budve.

"Zainteresovane stranke su: građani; predstavnici mjesnih zajednica; predstavnici nevladinih organizacija; predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva; predstavnici političkih partija i ostale zainteresovane stranke. Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt zainteresovane stranke mogu slati pisanim putem na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, Trg sunca br. 3, Budva i preko Pisarnice Opštine Budva - na istoj adresi; i/ili elektronskim putem na adresu: komunalno.stambeno@budva.me u periodu od 17.02. do 03.03.2023. godine. Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 18.03.2023. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave/Sekretarijat za komunalno stambene poslove/Novosti, i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva", navodi se, pored ostalog, u Programu javne rasprave.

Nacrtom Odluke propisuju se opšti uslovi održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje

U Nacrtu Odluke navodi se da se ovim aktom propisuju opšti uslovi održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje na teritoriji Opštine Budva, u odnosu na uređenje naselja, održavanje čistoće, zaštitu i čuvanje javnih površina, uklanjanje snijega i leda, upravljanje javnom rasvjetom, održavanje mostova i otvorenih plaža, obala rijeka, otvorenih odvodnih kanala i slično, održavanje javnih toaleta, sprječavanje narušavanja komunalnog reda bukom i druga pitanja od značaja za korišćenje, čuvanje i održavanje javnih površina, komunalne infrastrukture, objekata, uređaja, opreme i sredstava za obavljanje komunalne djelatnosti i zadovoljenje javnog interesa u komunalnoj oblasti.

Nacrt Odluke o komunalnom redu sačinjen je od 82 člana, a integralna verzija dokumenta, kao i Zaključka predsjednika Opštine, dostupna je na sajtu Opštine Budva na sljedećem LINKU.