19-12-2022

Javne konsultacije za Nacrt Odluke o komunalnom redu u Budvi

Sekretarijat za komunalno stambene poslove upućuje javni poziv građanima opštine Budva, pravnim licima, organima uprave Opštine, javnim službama čiji je osnivač Opstina, mjesnim zajednicama, državnim organima i službama, medijima, nevladinim organizacijama, kao i svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge i sugestije u vezi pripreme Nacrta Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Budva.


Foto: Dušan Radević

U skladu s odredbama Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, koje se odnosi na oblike i mehanizme učešća u postupku prethodnog konsultovanja, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, stavove i interese mogu izraziti dostavljanjem istih:

- u pisanoj formi putem pošte na adresu: Opstina Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, Trg sunca br.3,

- putem e-mail adrese komunalno.stambeno@budva.me, najkasnije do 29. 12. 2022. godine.

"Sekretarijat za komunalno stambene poslove obradiće podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačiniti i objaviti izvještaj dana 16.01.2023. godine, koji ce biti objavljen na internet stranici Opštine Budva www.budva.me. Nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja izvještaja, Sekretarijat za komunalno stambene poslove će sačiniti konačan Nacrt Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Budva, koji će biti upućen na javnu raspravu", naovdi se u obavještenju.