18-09-2023

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture u Budvi do 2. oktobra

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva utvrdio je Program javne rasprave za Nacrt Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture, u periodu do 2. oktobra.


Foto: Arhiva/portal RTV Budva

Tekst Programa, kao i Nacrta Odluke i Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke prenosimo integralno:

Programom održavanja javne rasprave za utvrđeni Nacrt Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture, precizirano je sljedeće:

1. Nacrt Odiuke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture biće dostupan u periodu od 18.09. do 02.10.2023. godine:

- u kancelariji br 19 Sekretarijata za društvene djelatnosti, TQ Plaza V sprat, Mediteranska 53,

- internet adresi Opštine Budva www.budva.me / Organi lokalne uprave i službe/Sekretarijat za društvene djelatnosti/Novosti,

- na oglasnoj tabli u Opštini Budva, u prizemlju zgrade Opstine, Trg Sunca br. 3

- putem lokalnog javnog emitera RTV Budva,

2. Zainteresovani subjekti mogu učestvovati u javnoj raspravi, ostvariti uvid u Nacrt odluke i dobiti potrebne informacije od službenika Sekretarijata za društvene djelatnosti, svakog
radnog dana u vremenu od 8:30 do 10:30 časova, u vrijeme trajanja javne rasprave od 18.09. do 02.10.2023. godine. Zainteresovani predstavnici organa lokalne samouprave, ustanova, institucija i preduzeća čiji je osnivač Opština Budva, organi
uprave sa sjedištem u Budvi, građani, mjesne zajednice, druga pravna lica, nevladine organizacije i mediji mogu direktno učestvovati i svoje predloge, sugestije i primjedbe
podnijeti:

- na javnoj raspravi, koja ce se održati dana 28.09.2023. godine, sa pocetkom u 10 časova u skupštinskoj Sali Opštine Budva;

- u pisanoj formi na adresu Opštine Budva - Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg sunca br. 3;

- putem e-mail adrese ivana.ivanovic@budva.me;

3. Zainteresovane stranke su: građani, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, predstavnici političkih partija i ostale zainteresovane stranke.

4. Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi najkasnije do 09.10.2023. godine.

5. Izvještaj iz prethodne tacke objaviće se dana 10.10.2023. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, i na oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br. 3, Budva.Sekretarijat za društvene djelanosti objavio je i integralne verzije Programa javne rasprave i Nacrta Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture, te Zaključka o utvrđivanju Nacrta Odluke i stavljanja na javnu raspravu, koji su dostupni na sljedećem LINKU.