01-05-2023

Javna rasprava o izmjeni i dopuni Odluke o naseljima i granicama naselja na području Budve do 9. maja

Predsjednik Opštine Budva donio je Zaključak o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naseljima i granicama naselja na području Budve. Javna rasprava, kako je precizirano, trajaće 15 dana - od 25. aprila do 9. maja ove godine.

Javna rasprava o izmjeni i dopuni Odluke o naseljima i granicama naselja na području Budve do 9. maja | Radio Televizija Budva

Foto: Dušan Radević

Kako je naznačeno u dopisu koji potpisuje v.d. sekretara za komunalno-stambene poslove Srđan Gregović, javno učestvovanje zainteresovanih stranki omogućiće se na javnoj raspravi koja će se održati 4. maja u skupštinskoj sali u zgradi Opštine Budva sa početkom u 10 sati.

Zainteresovane stranke su: građani; predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, predstavnici političkih partija i ostale zainteresovane stranke.

Iz Sekretarijata navode da predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt zaintersovane stranke mogu slati pisanim putem na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, Trg sunca br.3, Budva, i preko Pisarice Opštine Budva na istoj adresi ili elektronskim putem na adresu: komunalno.stambeno@budva.me u periodu održavanja Javne rasprave.

"Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 16.05.2023.godine. Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 16.05.2023.godine na internet adresi Opštine Budva - www.budva.me. na web strani Organi lokalne uprave/ Sekretarijat za komunalno stambene poslove/ Novosti, i na Oglasnoj tabli u Opstini Budva, Trg sunca br.3, Budva", navodi se u Programu koji je u integralnoj formi dostupan na sljedećem LINKU.