14-12-2023

Danas Javna rasprava o budžetu za građane i institucije Opštine Budva

Sekretarijat za finansije Opštine Budva uputi je Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o budžetu opštine Budva za 2024. godinu.

Danas Javna rasprava o budžetu za građane i institucije Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva, Portal RTV Budva

Svi građani i institucije sa područja mjesnih zajednica u užem dijelu grada, kao i Bečići, Brajići, Gornji Pobori, Jaz, Markovići, pozvani su da se pridruže raspravi koja će se danas održati u skupštinskoj sali Opštine Budva sa početkom u 10 časova. Nakon toga, od 12 časova, planirana je Stručna javna rasprava namijenjena starješinama organa uprave, direktorima javnih ustanova i preduzeća, te korisnicima budžetskih sredstava.

Kako su naveli iz tog opštinskog resora, Javni poziv upućen je građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima.

Kako su napomenuli, Javna rasprava o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Budva za narednu godinu će trajati 15 dana, tj. od 11. do 25. decembra 2023.

"Program održavanja javne rasprave biće objavljen na RTV Budva, na internet adresi opštine Budva www.budva.me, (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/Novosti) i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva).

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu proslijediti:

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finansije Opštine Budva, Trg sunca br. 3;

- putem e-mail adrese: marko.vujovic@budva.me", naveli su iz Sekretarijata za finansije.

Istakli su da će Sekretarijat razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 26. decembra.

"Izvještaj iz prethodne tačke objaviće se 26.12.2023. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me (web strana Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za finansije/ Novosti) i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Budva za 2024. godine biće objavljen od 11.12 do 25.12.2023. godine preko: lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva."