29-10-2021

Objavljen Izvještaj o javnoj raspravi o rebalansu budžeta za 2021. godinu

Sekretarijat za finansije Opštine Budva objavio je Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o budžetu za 2021. godinu (rebalans).


Foto: Arhiva

Izvještaj prenosimo u cjelosti:

(TEKUĆI PRIMICI I IZDACI)

Uzimajući u obzir pandemiju prouzrokovanu virusom Covid-19, Sekretarijat za finansije je obavijestio sve zainteresovane subjekte putem Javnog poziva i putem Programa javne rasprave da neće biti organizovane javne tribine, već zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu proslijediti:
− u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Sekretarijat za finasije Opštine Budva, Trg sunca br. 3;
− putem e-mail adrese: marko.vujovic@budva.me

PRIMJEDBE NA NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2021.GODINU

Na Nacrt odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2021. godinu, sljedeći subjekti su u pisanoj formi i putem elektronske pošte podnijeli primjedbe, sugestije i mišljenja (vezano za tekući dio budžeta) u roku koji je predviđen Javnim pozivom i Programom javne rasprave:
- Sekretarijat za lokalnu samoupravu
- Sekretarijat za društvene djelatnosti
- Sekretarijat za ivnesticije
- JU ,,Grad teatar’’ i
- ,,Sportsko rekreativni centar Budva’’ doo
Neke primjedbe su djelimično prihvaćene, dok pojedine primjedbe nijesu. Kao rezultat toga došlo je do izmjena u odnosu na Nacrt Odluke o izmjeni odluke o budžetu opštine Budva za 2021. godinu, kako slijedi:

Kod primitaka:

- budžetska pozicija – Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica (ekonomska klasifikacija 71111), iznos od 950.000,00 EUR mijenja se iznosom 970.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Porez na dohodak po godišnjoj prijavi (ekonomska klasifikacija 71118), iznos od 150.000,00 EUR mijenja se iznosom 50.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Porez na nepokretnosti (ekonomska klasifikacija 71131), iznos od 15.700.000,00 EUR mijenja se iznosom 16.800.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Porez na promet nepokretnosti(ekonomska klasifikacija 71132), iznos od 3.650.000,00 EUR mijenja se iznosom 3.035.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Prirez porezu na dohodak fizičkih lica (ekonomska klasifikacija 71175), iznos od 1.200.000,00 EUR mijenja se iznosom 1.000.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Lokalne administrativne takse(ekonomska klasifikacija 71312), iznos od 125.000,00 EUR mijenja se iznosom 105.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti (ekonomska klasifikacija 713511), iznos od 200.000,00 EUR mijenja se iznosom 100.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica(ekonomska klasifikacija 71461), iznos od 6.000.000,00 EUR mijenja se iznosom 6.500.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Naknada za puteve (ekonomska klasifikacija 71461), iznos od 350.000.000,00 EUR mijenja se iznosom 300.000,00 EUR;

Kod ukupnih izdataka:

- budžetska pozicija – Neto zarade (ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 3.566.000,00 EUR mijenja se iznosom 3.584.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Porez na zarade (ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 508.300,00 EUR mijenja se iznosom 511.750,00 EUR;

- budžetska pozicija – Doprinosi na teret zaposlenog (ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 1.298.430,00 EUR mijenja se iznosom 1.307.430,00 EUR;

- budžetska pozicija – Doprinosi na teret poslodavca (ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 620.000,00 EUR mijenja se iznosom 624.505,00 EUR;

- budžetska pozicija – Opštinski prirez (ekonomska klasifikacija 4141), iznos od 50.930,00 EUR mijenja se iznosom 51.275,00 EUR;

- budžetska pozicija – Ostale usluge (ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 381.600,00 EUR mijenja se iznosom 402.300,00 EUR;

- budžetska pozicija – Izdaci po osnovu ugovora o djelu (ekonomska klasifikacija 4191), iznos od 240.800,00 EUR mijenja se iznosom 244.800,00 EUR;

- budžetska pozicija – Transferi nevladinim organizacijama (ekonomska klasifikacija 4314), iznos od 90.000,00 EUR mijenja se iznosom 100.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Transferi JU Grad Teatar (ekonomska klasifikacija 431915), iznos od 790.000,00 EUR mijenja se iznosom 810.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Transferi Komunalno doo (ekonomska klasifikacija 43262), iznos od 600.000,00 EUR mijenja se iznosom 630.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Izdaci za lokalnu infrastrukturu (ekonomska klasifikacija 4412), iznos od 6.036.481,40 EUR mijenja se iznosom 7.750.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Izdaci za građevinske objekte (ekonomska klasifikacija 4413), iznos od 2.070.705,66 EUR mijenja se iznosom 807.187,06 EUR;

- budžetska pozicija – Investiciono održavanje (ekonomska klasifikacija 4416), iznos od 375.000,00 EUR mijenja se iznosom 440.000,00 EUR;

Kod ukupnih izdataka:

011 – Služba predsjednika

- budžetska pozicija – Tekuća budžetska rezerva (ekonomska klasifikacija 4711), iznos od 420.000,00 EUR mijenja se iznosom 334.883,42 EUR; Na osnovu odluke o privremenom finansiranju opštine Budva za period 01.01. – 31.03.2021. godine, ovaj trošak se evidentirao u okviru sekretarijata za finansije, a u ostalom dijelu ove godine u budžetskoj jedinici – Služba predsjednika

031 – Sekretarijat za lokalnu samoupravu

- budžetska pozicija – Neto zarade (ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 280.000,00 EUR mijenja se iznosom 295.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Porez na zarade (ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 40.000,00 EUR mijenja se iznosom 43.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Doprinosi na teret zaposlenog (ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 108.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Doprinosi na teret poslodavca (ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 42.000,00 EUR mijenja se iznosom 46.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Opštinski prirez (ekonomska klasifikacija 4141), iznos od 4.000,00 EUR mijenja se iznosom 4.300,00 EUR;

- budžetska pozicija – Ostale usluge (ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 100.000,00 EUR mijenja se iznosom 120.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Transferi nevladinim organizacijama (ekonomska klasifikacija 4314), iznos od 90.000,00 EUR mijenja se iznosom 100.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Investiciono održavanje (ekonomska klasifikacija 4416), iznos od 20.000,00 EUR mijenja se iznosom 35.000,00 EUR;

032 – Sekretarijat za društvene djelatnosti

- budžetska pozicija – Neto zarade (ekonomska klasifikacija 4111), iznos od 160.000,00 EUR mijenja se iznosom 163.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Porez na zarade (ekonomska klasifikacija 4112), iznos od 22.000,00 EUR mijenja se iznosom 22.450,00 EUR;

- budžetska pozicija – Doprinosi na teret zaposlenog (ekonomska klasifikacija 4113), iznos od 59.000,00 EUR mijenja se iznosom 60.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Doprinosi na teret poslodavca (ekonomska klasifikacija 4114), iznos od 25.000,00 EUR mijenja se iznosom 25.505,00 EUR;

- budžetska pozicija – Opštinski prirez (ekonomska klasifikacija 4141), iznos od 2.200,00 EUR mijenja se iznosom 2.245,00 EUR;

- budžetska pozicija – Ostale usluge (ekonomska klasifikacija 4149), iznos od 32.000,00 EUR mijenja se iznosom 32.400,00 EUR;

- budžetska pozicija – Izdaci po osnovu ugovora o djelu (ekonomska klasifikacija 4191), iznos od 5.000,00 EUR mijenja se iznosom 9.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Transferi JU Grad Teatar (ekonomska klasifikacija 431915), iznos od 790.000,00 EUR mijenja se iznosom 810.000,00 EUR;

043 – Sekretarijat za finansije

- budžetska pozicija – Tekuća budžetska rezerva (ekonomska klasifikacija 4711), iznos od 0,00 EUR mijenja se iznosom 85.116,58 EUR; Na osnovu odluke o privremenom finansiranju opštine Budva za period 01.01. – 31.03.2021. godine, ovaj trošak se evidentirao u okviru sekretarijata za finansije, pa se iznos od 85.116,58 EUR odnosi za navedeni period.


051 – Sekretarijat za investicije

- budžetska pozicija – Izdaci za lokalnu infrastrukturu (ekonomska klasifikacija 4412), iznos od 6.036.481,40 EUR mijenja se iznosom 7.750.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Izdaci za građevinske objekte (ekonomska klasifikacija 4413), iznos od 2.070.705,66 EUR mijenja se iznosom 807.187,06 EUR;

051 – Sekretarijat za komunalno stambene poslove

- budžetska pozicija – Transferi Komunalno doo (ekonomska klasifikacija 43262), iznos od 600.000,00 EUR mijenja se iznosom 630.000,00 EUR;

- budžetska pozicija – Investiciono održavanje (ekonomska klasifikacija 4416), iznos od 350.000,00 EUR mijenja se iznosom 400.000,00 EUR;

Sve ove promjene su navedene u posebnom dodatku rebalansa (uporedni podaci).