21-02-2023

Objavljen Javni poziv za učešće u pripremi Nacrta Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture na području Budve

Radna grupa za pripremu Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture na području opštine Budve upućuje Javni poziv svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme Nacrta navedene odluke koja se inicira u cilju podsticanja i podrške razvoju kulture sufinansiranjem programa i projekata iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.


Foto: Arhiva, portal RTV Budva

"U skladu sa Odlukom o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, koja se odnosi na oblike i mehanizme učešća u postupku prethodnog konsultovanja, Radna grupa za pripremu Odlukc o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture, obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, stavove i interese mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg sunca 3, Budva; putem e-mail: vesna.gigovic@budva.me ili u neposrednoj komunikaciji sa rukovodiocem Sektora za kulturu u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti (ul. Mediteranska 53, IQ Plaza V sprat) za vrijeme trajanja perioda prethodnog- konsultovanja od 20.02.2023. do 27.02.2023. godine, svakog radnog dana u terminu od 12:00 do 14:00 casova", saopštili su iz Sekretarijata za društvene djelatnosti u Javnom pozivu.
Kako su pojasnili, Radna grupa za pripremu Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture dužna je da obradi sve podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o istom, koji će biti objavljen na internet adresi Opstine Budva www.budva.me i to najkasnije do 3. marta ove godine.

Nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja Izvještaja, Radna grupa za pripremu Odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture će pripremiti Nacrt Odluke, koji će biti upućen na javnu raspravu. Javni poziv o pokretanju postupka prethodnog konsultovanja za pripremu Nacrta Odiuke o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture, biće objavljen preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na sajtu Opštine Budva www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine", navodi se u Javnom pozivu.