26-01-2022

Bez sugestija na nacrt Odluke o naknadama za korišćenje puteva

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva objavila je izvještaj sa javne rasprave o nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz teritoriju opštine Budva.

Bez sugestija na nacrt Odluke o naknadama za korišćenje puteva | Radio Televizija Budva

Foto: portal RTV Budva

Oni su podsjetili da je javna rasprava trajala od 30. decembra prošle godine do 20. januara, te konstatovali da u naznačenom periodu nije bilo predloga, primjedbi, sugestija i mišljenja na utvrđen nacrt.

Kompletan izvještaj možete pročitati na sajtu Opštine Budva na sljedećem linku.


M.S.