10-11-2023

Rakanović: Naplata komunalija za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u Budvi premašila budžetski okvir

Iako fiskalna i kalendarska 2023. godina još uvijek traje, naplata komunalija za uređenje gradskog građevinskog zemljišta premašila je budžetski okvir.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Prema riječima načelnika Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva, Davora Rakanovića, ukupno je potpisan 41 ugovor - 23 sa fizičkim i 18 sa pravnim licima. Kod pravnih lica je realizovana naplata od 140% više nego lani.

"Budžetom Opštine Budva za 2023. godinu planirano je ostvarenje naplate u iznosu od 3.600.000 EUR za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica. Do sada je ostvarena naplata u iznosu od 5.976.167, 89 EUR, što predstavlja realizaciju budžetskog plana u iznosu od 166%. Što se tiče fizičkih lica, planirani prihod u budžetu za 2023. je iznos od 1.600.000 EUR, dok je na do sada ostvaren prihod po tom osnovu u iznosu 1.306.498, 03 EUR, što predstavlja realizaciju u visini od 81,66%", kazao je Rakanović za Radio Budvu.

Kako je naveo, bila je planirana naplata u iznosu od 5.200.000 EUR za 2023. godinu za fizička i pravna lica, a do sada je zbirno naplaćeno 7.282.685, 92 EUR.

"Što to čini realizaciju budžetskog plana od 140%. To je preko dva miliona eura od planiranog, s tim da još uvijek nije kraj godine", naglasio je Rakanović.

M.S.