09-05-2014

Javni poziv za obuku NVO

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva upućuje Javni poziv nevladinim organizacijama sa sjedištem u Budvi za obuku na temu: “Kako napisati projekat i popuniti obrazce radi prijave na Javni konkurs za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta Opštine Budva”.

Javni poziv za obuku NVO | Radio Televizija Budva

Organizator je Opština Budva/Sekretarijat za lokalnu samoupravu, a finansijer Opština Budva.

U cilju pripreme nevladinih organizacija za apliciranje na Javni konkurs za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Budva za 2014. godinu, Opština Budva preko Sekretarijata za lokalnu samoupravu organizuje obuku na temu: “Kako napisati projekat i popuniti obrasce radi prijave na Javni konkurs za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama iz Budžeta Opštine Budva”.

Obuka znači sticanje novih znanja i vještina u cilju unaprijeđenja stručnih sposobnosti i vještina radi pravilnog apliciranja na Javni konkurs za raspodijelu sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Budva.

Ciljna grupa su nevladine organizacije sa sjedištem u Budvi, a iste mogu da kandiduju samo 1 polazinika.

Teme obuke su pisanje projekta; popuna obrazaca I i II radi apliciranja na Javni konkurs, a termin obuke 19. i 20. maj 2014. godine u Akademiji znanja. Radni sati će biti usaglašeni sa polaznicima, a trener je Tomislav Žegura.

Rok za prijavljivanje je od 12. do 19. maja 2014.godine, do 10 h.

Uslovi:

1. Zahtjev – popunjen; Može se preuzeti na Pisarnici Sekretarijata za lokalnu samoupravu koji je trenutno smješten u zgradi Zavoda za izgradnju d.o.o;
2. Kopija Rješenja o registraciji NVO.

Kontakt osoba: Žaklina Fuštić, Opština Budva, Trg sunca br.3., kancelarija br. 4, tel. 033 451 743, e-mail: zaklina.fustic@budva.me, svakim radnim danom od 09 do 14h.