26-01-2021

JPMD: Izvršeno otvaranje pristiglih ponuda za uređenje šetališta na Jazu

U prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore izvršeno je otvaranje pristiglih ponuda za nabavku Izgradnja i uređenje šetališta na Jazu, od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele broj 70 K.O. Prijevor i do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli broj 96 K.O. Prijevor i (sektor 42 PO PPOP) u dužini od cca 226 m, opština Budva.


Foto: JPMD

"U toku je vrednovanje ponuda, a odluka će biti donesena u skladu sa zakonom definisanim rokovima. Procijenjena vrijednost ove nabavke iznosi 198.348,00 €, bez uračunatog PDV-a, dok je rok izvršenja ugovora 100 kalendarskih dana od dana uvođenja izabranog najpovoljnijeg ponuđača u posao", saopšteno je iz Morskog dobra.