19-04-2024

JPMD: Poziv zakupcima za zaključivanje aneksa ugovora

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava korisnike morskog dobra koji su imali aktivne ugovore do 31. 12. 2023. da je počeo postupak produženja ugovora za ovu godinu za kupalista i lokacije, kako je definisano zaključcima Vlade.


Foto: arhiva portala

JPMD poziva zakupce da se jave u prostorije preduzeća radi preuzimanja dokumentacije za zaključenje aneksa ugovora za ovu godinu i stavljanje u funkciju ustupljenih djelova morskog dobra ili da kontaktiraju MD na broj 033/452-709 u cilju dostavljanja dokumentacije elektronskim putem.

Izvor: Radio Tivat