12-06-2015

Na većini kupališta voda odličnog kvaliteta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora na današnjoj pres konferenciji su predstavili program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima i softverski aplikativni sistem kojim će podaci o kvalitetu morske vode biti dostupni putem interneta.

Na većini kupališta voda odličnog kvaliteta | Radio Televizija Budva

Kvalitet vode će se 15­o dnevno uzorkovati i javno publikovati a po poslednjoj kontroli urađenoj 1.juna od 90 kupališta na Crnogorskom primorju 84 su označena prvom klasom K 1 i 6 kupališta drugom klasom K2.

Pres pratila Branka Čvorović:U JP MD su i na ovaj način omogućili svim zainteresovanim da dobiju sve potrebne podatke o uzorkovanju i rezultatima kontrola morske vode na crnopgorskim kupalištima a za to je dovoljno samo kliknuti www.morskodobro.com i nakon toga odabrati plažu koju ćete posjetiti.