04-05-2014

Organizacija kupališta u sezoni

U cilju što bolje organizacije kupališta tokom ovogodišnje sezone, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom poziva korisnike kupališta da što prije, u skladu sa vremenskim uslovima, pripreme i organizuju svoja kupališta shodno odredbama Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta.

Organizacija kupališta u sezoni | Radio Televizija Budva

Za svako pojedinačno kupalište, propisani su bliži uslovi za uređenje i opremanje koji su, uz skicu, sastavni dio Ugovora o korišćenju morskog dobra. U periodu trajanja ljetnje turističke sezone, odnosno od 01. maja do 01. oktobra, mora se obezbijediti rad kupališta, funkcionisanje uređaja i opreme, te ispuniti uslovi bezbjednosti u pogledu ograđivanja kupališta, organizovanja spasilačke službe i postavljanja informativnih tabli.

Osnovni uređaji i oprema neophodni na uređenom kupalištu su: sanitarni objekat (1 čvrsti ili mobilni sanitarini objekat na 1000 m² površine kupališta), tuševi (4 tuša na na svakih 50 m dužine kupališta), korpe za otpatke ( postavljaju se na razdaljini od svakih 10 metara), kabine za presvlačenje (2 kabine na svakih 50 metara dužine kupališta).

Plažni mobilijar podrazumijeva suncobrane i ležaljke koji se u pravilu postavljaju na centralnoj površini i to jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 8m² kupališta. Da bi se spriječila prenatrpanost plažnim mobilijarom: najmanje ½ plaže po dužini i dubini treba da je oslobođena od plažnog mobilijara. Takođe, potrebno je osloboditi od plažnog mobilijara zonu neposredno uz more u širini od najmanje 3m, kao i pristupne staze do mora, u širini od najmanje 1m.

Uslovi za bezbijednost na uređenom kupalištu podrazumijevaju organizaciju spasilačke službe i obilježavanje kupališta sa morske strane. Spasilačka služba se sastoji od najmanje "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima". Spasilačka službe se organizuje pri kuli za spasioce ili spasilačkom punktu koji moraju biti vidno obilježeni i opremljeni neophodnom spasilačkom opremom (dvogled, bova za spasavanje, radio stanica ilimobilni telefon, oprema prve pomoći i signalizacione zastavice). Tokom radnog vremena spasilac je dužan da povremeno boravi na kuli ili punktu, obavlja kontrolne šetnje obalom, kao i da uvijek nosi prepoznatljivu uniformu kao bi ga kupači lako uočili.

Takođe, spasilac je dužan da na kuli za spasioce ili spasilačkom punktu, u skladu sa uslovima za kupanje svakog dana istakne signalizacione zastavice, a u neposrednoj blizini mora biti postavljena tabla na kojoj je jasno i vidno objašnjeno značenje svake od 3 istaknute zastavice. Prema ILS standardima koriste se zastave u tri boje koje obilježavaju: ZELENA - bezbjedno i bezopasno kupanje, ŽUTA - kupanje je ograničeno i može biti opasno, CRVENA - kupanje je zabranjeno.

Obilježavanje kupališta vrši se na moru i to postavljanjem plutajuće ograde sastavljene od međusobno povezanih bijelih i crvenih bova, na udaljenosti od 100 m od obale. U ovako ograđenom vodenom prostoru kupališta zabranjen je ulazak svih plovila na motorni i jet pogon. Takođe, prostor namjenjen za kupače mora biti ograđen i odvojen od zone namjenjene za sportsko-rekreativne aktivnosti. Kupalište može biti sa kopnene strane vidno obilježeno drvenim stubićema visine do 60cm, koji su međusobno adekvatno povezani (konop, ribarske mreže, itd).

Radi pružanja svih neophodnih informacija i obavještenja kupačima, na svakom uređenom kupalištu postavljaju se 3 informativne table i to: Tabla sa informacijama o kupalištu koja se postavlja na ulazu u kupalište i sadrži naziv plaže, naziv korisnika, kategoriju kupališta, brojeve telefona važnih institucija i inspekcija, broj turstičkog telefona za žalbe i pohvale, skicu kupališta na kojoj je precizno naznačen prostor sa i bez plažnog mobilijara kao i legendu sa objašnjenjem piktograma. Tabla sa plažnim redom sadrži podatke o plažnom redu i postavlja se na prostoru kupališta. Tabla sa informacijama o bezbijednosti kupača se postavlja na ili u blizini spasilačke kule ili punkta i treba da sadrži informacije o radnom vremenu spasioca, naziv plaže, jasno objašnjenje boja zastavica i druge informacije koje su bitne za bezbjednost kupača na toj plaži.