24-02-2022

JPMD: Apelujemo na zakupce kupališta da na vrijeme obezbjede spasilačku službu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) apeluje na sve zakupce kupališta da su, u skladu sa Ugovorom o korišćenju morskog dobra, u obavezi da na vrijeme obezbijede spasilačku službu, odnosno propisan broj spasilaca, prijavom lica za obuku novih spasilaca ili za ovjeru licence već obučenih spasilaca.


Foto: Arhiva

Ovjere licenci počinju 6. marta ove godine, a termini i mjesta održavanje obuka su sljedeća:"Napominjemo da neangažovanje spasilačke službe na kupalištu predstavlja težu povredu ugovornih obaveza, koja može rezultirati jednostranim raskidom ugovora", navodi se u saopštenju.

Iz Morskog dobra su podsjetili da je, shodno Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati uređena i izgrađena kupališta, propisano da na kupalištu mora biti organizovana spasilačka služba. Navedeno, kako su pojasnili, podrazumijeva da na svakih 50 metara dužine obale tokom jula i avgusta mora biti raspoređen jedan spasilac, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi, važeću za tekuću godinu. U maju. junu, septembru i oktobru neophodno je prisustvo jednog spasioca na 100 metara dužine obale.