30-03-2016

Kolona iz Budve ka Zavali

Kolona iz Budve ka Zavali od Jolly apartmana. Vozači koji su stigli do Bečića kažu da su čekali najmanje 45 minuta.

Kolona iz Budve ka Zavali | Radio Televizija Budva

A ukoliko ste krenuli iz Bečića ka Budvi, kolona počinje kod hotela Splendid.