15-10-2014

Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2014/2015. godinu

Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisuje KONKURS za dodjelu stipendija za studijsku 2014/15. godinu.

Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2014/2015. godinu | Radio Televizija Budva

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni studenti akademskih i primijenjenih osnovnih studija koji:
-imaju crnogorsko državljanstvo
-imaju status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori
-imaju prebivalište u opštini Budva
-su prvi put upisali semestar studijske 2014/15. godine
-su prethodnu godinu studija završili sa najnižom prosječnom ocjenom 8,00
-nisu obnovili nijednu godinu tokom studija
-nisu u radnom odnosu
-nisu stariji od 25 godina

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaze o ispunjavanju propisanih uslova:
-fotokopiju lične karte
-potvrdu o prebivalištu
-potvrdu o upisu studijske 2014/15. godine
-potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine
-potvrdu o prosjeku ocjena sa prethodne godine studija
-dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova utvrđenih konkurskom dostavljaju se na adresu:
Opština Budva - Sekretarijat za društvene djelatnosti
Trg Sunca br. 3

ili se predaju neposredno u Pisarnici Opštine Budva.