12-10-2021

Opština Budva raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Opština Budva je raspisala konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022. godinu.

Opština Budva raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Pravo na stipendiju mogu da ostvare redovni stududenti akademskih i primjenjenih osnovnih studija koji imaju crnogorsko državljanstvo, status stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori, prebivalište u opštini Budva, koji su prvi put upisali semestar studijske 2021/22. godine, koji su prethodnu godinu studija završili sa najnižom prosječnom ocjenom 8, koji nisu obnovili nijednu godinu tokom studija, koji nisu u radnom odnosu i koji nisu stariji od 25 godina, saopšteno je iz Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a kandidati su uz prijavu dužni da dostave sledeće dokaze o ispunjavanju propisanih uslova:

- fotokopiju lične karte,

- potvrdu o prebivalištu, potvrdu o upisu studijske 2020/21. godine,

- potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine,

- potvrdu o prosjeku ocjena sa prethodne godine studija i dokaz (izjavu) da nije u radnom odnosu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova utvrđenih konkursom predaju se na šalteru Pisarnice Opštine Budva, saopšteno je iz Sekretarijata za društvene djelatnosti.