07-11-2018

Opština Budva dodjeljuje stipendije za 79 studenata

Na konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2018/19 godinu, koji je završen prošle sedmice, pristiglo je ukupno 79 zahtjeva, i najvjerovatnije će svi zadovoljavati tražene kriterijume i uslove, kazala je v.d. sekretara Sekreterijata za društvene djelatnosti Opštine Budva, Ljiljana Pjerotić.

Opština Budva dodjeljuje stipendije za 79 studenata | Radio Televizija Budva

Postupak sprovođenja dodjela stipendija vrši Komisija koju imenuje predsjednik Opštne.

"Na Komisiji je sad da utvrdi listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendije. Lista je javna, objavljue se na sajtu Opštine Budva i na oglasnoj tabli u Opštini", naglasila je Pjerotić.

Svi oni koji su podnjeli prijavu na konkurs imaju pravo da podnesu prigovor Komisji za dodjelu stipendija ukoliko su nezadovoljni u roku od osam dana od dana postavljanja liste, a Komisija ima obavezu da u toku osam dana od podnošenja prigovora odluči o tom zahtjevu.

"Odluku o dodjeli stipendije donosi predsjenik Opštine, na osnovu predloga Komisje. Očekujem da ćemo za studijsku godinu 18/19 pripremiti 79 rješenja. To će biti rješenje za 33 studenta u iznosu od 50 eura, 23 u iznosu od 70 eura, i 23 zahtjeva za studente koji imaju prosjeke preko 9.5, i ostvaruju uslov za nagradu od 100 eura", rekla je Pjerotić.

Ona je podsjetila da će na ime stipendiranja studenata za narednu godinu Opština Budva potrošiti oko 55 hiljada eura, a da će lista biti dostupna kada se Komisija sastane.