07-02-2023

Konkurs za najbolju novinarsku priču o kulturi i jeziku Roma

Nevladina organizacija Građanska alijansa objavila je konkurs za najbolju novinarsku priču na temu promocije kulture, tradicije i jezika Roma i Egipćana.


Foto: arhiva

Poziv je namijenjen svim novinarima koji rade u Crnoj Gori za priloge i tekstove objavljene u medijima registrovanim u Crnoj Gori.

Zainteresovani novinari objavljene novinarske priloge i tekstove mogu dostaviti Građanskoj alijansi na email adresu office@gamn.org, sa naznakom “Za konkurs”.

Novinarski prilozi i tekstovi treba da budu objavljeni u periodu od dana otvaranja konkursa do 7. marta.

Za najbolje novinarske priloge i tekstove o kulturi, običajima Roma, njihovim pravima, uspjesima pojedinaca iz ove zajednice kao pozitivnim primjerima, dobrim primjerima suživota sa pripadnicima drugih naroda u Crnoj Gori, istraživačkim radovima u oblasti zapošljavanja, obrazovanju i liječenju predviđene su nagrade.

Nagrada za prvo mjesto je 500 EUR, za drugo 300, a za treće 200 EUR.

Prijave se podnose do 7. marta, a Komisija će odluku o najbolje rangiranim pričama objaviti do 20. marta.